Artikel

Positieve ontwikkelingen voor geothermieprojecten in de SDE++

13.04.2022

Dinsdag 12 april zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++ regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Op 14 april heeft Geothermie Nederland haar consultatiereactie gegeven op de PBL notitie over de SDE++2023 en het PBL eindadvies SDE++ 2022. Hierin pleiten we voor meerdere zaken, zodat geothermieprojecten daadwerkelijk van de grond komen.

Steun vanuit de Tweede Kamer voor geothermie in de SDE-regeling

  • Een motie van Suzanne Kröger (GroenLinks) en Pieter Grinwis (CristenUnie) over het hanteren van een economische levensduur van 30 jaar, zoals ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geadviseerd is aangenomen. Dankzij deze motie kunnen geothermieprojecten rekenen met de economische levensduur van 30 jaar en daardoor worden ze ‘goedkoper’ en dus kansrijker in de SDE. Bekijk de motie
  • De motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD) gaat over maatwerkafspraken voor projecten die de realisatietermijn overschrijden om tot productie te komen met behoud van het aantal subsidiejaren. Deze motie geeft de 19 projecten die hard werken om tot productie te komen de kans om bij te dragen aan de warmtetransitie en een business case te houden. Bekijk de motie

Zie voor alle stemmingen de website van de Tweede Kamer

Als sector werken we met onze leden in een werkgroep SDE aan de consultatiereactie op de SDE++ voor 2022 en 2023. De consultatiereactie sturen we 14 april al.s. naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Rond eind mei vindt er nog een consultatiegesprek plaats over onze reactie met PBL.