Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden en overheidsorganisaties zijn bij Geothermie Nederland aangesloten als kennispartners. Ongeveer 120 organisaties zijn bij Geothermie Nederland aangesloten als lid of kennispartner.

Geothermie Nederland is een vereniging met leden, een bestuur en bureau.

Bureau

Het bureau van Geothermie Nederland ondersteunt de leden, bijvoorbeeld door het bieden van een platform voor onderlinge kennisuitwisseling tussen operators of door het stimuleren van onderzoek naar innovaties die de sector nodig heeft. Medewerkers van het bureau zetten zich ook in voor de ontwikkeling van beleid. Daarbij kan het gaan om passende wet- en regelgeving of een gedegen stimulerings- en innovatiekader. Ook diverse vormen van communicatie spelen een belangrijke rol in het behalen van doelstellingen, zoals het informeren en voorlichten van stakeholders en het vergroten van bekendheid en draagvlak van geothermie in Nederland.
Het bureau staat onder leiding van de directeur, Janine Verweij.

Janine-bureau3
Janine Verweij
Directeur
Floris-bureau
Floris Post
Beleidsadviseur | Investeringsklimaat
Bureau GNL-Frank
Frank Maartense
Programma manager Techniek
Bureau GNl-Hannes Groot
Hannes Groot
Beleidsadviseur | Innovatie & ondergrond
Bureau GNl-Hein
Hein Lafeber
Beleidsadviseur | Versnellingsprogramma & seismiciteit
Bureau GNl-David
David Weekenstroo
Adviseur Public Affairs
Anouk-bureau2
Anouk Aal
Communicatieadviseur | Leden & draagvlak
Bureau GNL-Michelle
Michelle Lefevre
Organisatieassistent | Ledenadministratie