Voor de warmtetransitie is het essentieel dat geothermie verder opschaalt. Wij werken met onze leden aan diverse randvoorwaarden zodat het aantal projecten sneller groeit en aardwarmte veilig en verantwoord gewonnen wordt. Om deze opgave voor elkaar te krijgen werkt Geothermie Nederland samen met andere organisaties, instellingen en overheden. We hebben constructieve contacten met politici, toezichthouders, beleidsmakers en beslissers op landelijk en decentraal niveau. We werken op verschillende manieren samen met belangenbehartigers. We zetten ons in voor (technische) innovaties met de topsector, met TNO en andere kennispartners.