Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat we in 2030 in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% – 60% verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent onder meer dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Geothermie is daarbij nodig.

In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per aardwarmtebron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-emissies bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas).

Met 31 aardwarmtedoubletten op 24 locaties levert aardwarmte op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die een stad met de omvang van Eindhoven gebruikt. Daarmee staan we aan het begin van de sterke groei die geothermie nog kan en moet doormaken. Want er kan op veel meer plaatsen veel meer aardwarmte worden gebruikt. Hiermee worden we ook snel minder afhankelijk van aardgas. Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw is dit zelfs meer dan 50 procent. Meer beschikbaarheid van aardwarmte leidt tot minder CO2-uitstoot.

Bekijk hier alle aardwarmtelocaties in Nederland.