Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat we in 2030 in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% – 60% verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent onder meer dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Geothermie is daarbij nodig.

In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per aardwarmtebron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-emissies bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas).

In 2023 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (PetaJoule) aardwarmte geproduceerd. Dit leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 39 aardwarmtedoubletten op 27 locaties levert aardwarmte inmiddels een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2022 verbruikten.

En daarmee staan we nog maar aan het begin van de sterke groei die geothermie zal doormaken. Want er kan op veel meer plaatsen veel meer aardwarmte worden benut. Zo’n 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw is dit zelfs meer dan 50 procent. De vraag is daarbij niet óf maar vooral wanneer. Meer beschikbaarheid van aardwarmte leidt tot minder CO2-uitstoot.

Bekijk hier alle aardwarmtelocaties in Nederland.