Beschikbaarheid van aardwarmte

Er staan tientallen geothermieprojecten in de startblokken. De potentie is enorm. We werken aan diverse randvoorwaarden zodat meer projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Nederland is 36 aardwarmtedoubletten rijk, verspreid over 26 locaties. Het goede nieuws is dat er nog ruim 100 projecten in de pijplijn zitten. Daarmee staan we nog steeds aan het begin van de sterke groei die geothermie nog kan en moet doormaken. Want er kan op veel meer plaatsen veel meer aardwarmte worden gebruikt. Onder de voorwaarden dat de bijbehorende warmtenetten er ook komen en dat afnemers voor aardwarmte gaan. Meer waardering voor het lokale en het betrouwbare karakter van geothermie zal daar zeker bij gaan helpen. Geothermie Nederland zet zich in voor goede voorlichting over de mogelijkheden van aardwarmte.

Om projecten daadwerkelijk te realiseren blijken diverse randvoorwaarden in de praktijk bepalend: de ontwikkeling van een warmtenet, de ontwikkeling van de warmtevraag, de voorspelbaarheid van vergunningverlening (inhoud en doorlooptijd), duidelijke kaders en het verkrijgen en behouden van financiering synchroon met de termijnen van de vergunningenverlening

Geothermie Nederland heeft constructieve contacten met politici, beleidsmakers en bevoegd gezag op landelijk en decentraal niveau. Kamerleden roepen de staatssecretaris en de minister op om geothermie op verschillende manieren te steunen. Dat kan door de subsidie voor een geothermieproject beter passend te maken bij de realiteit. Zo moet bijvoorbeeld bij een geothermieproject ook de vraag naar warmte worden ontwikkeld. Om een wijk te kunnen verwarmen moet een warmtenet worden aangelegd. Vergelijk dit eens met de ontwikkeling van een zonnepark, dat kan aansluiten op een net dat er al ligt.

We merken dat marktpartijen en overheden meer en meer ervaring krijgen en dat er steeds meer expertise wordt opgebouwd binnen de geothermiesector. Als vereniging zetten we ons met onze leden in voor verdere groei.