Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat we in 2030 in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% – 60% verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent onder meer dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Aardwarmte is daarbij nodig.

Aardwarmte wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Op meerdere manieren is aardwarmte een duurzame bron van energie. Ten eerste is de voorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar (want het wordt steeds opnieuw opgewarmd). Wel zal de temperatuur van de hete grondlagen door de productie van aardwarmte over een termijn van enkele tientallen jaren lokaal afnemen, een daling die zich weer zal herstellen als het doublet uit productie wordt genomen.
Ten tweede komt bij de productie van aardwarmte nauwelijks CO2 vrij. De CO2-uitstoot van geothermie is nu ongeveer 90% lager dan bij cv-ketel die gebruik maakt van aardgas. Het is nog niet honderd procent CO2-neutraal, maar er zijn diverse oplossingen om de CO2-uitstoot naar nul te brengen.

Thema: Duurzaamheid

Factsheet

Hoe duurzaam is aardwarmte?

De factsheet 'Hoe duurzaam is aardwarmte?' legt uit hoe duurzaam aardwarmte is als warmtebron.
Onderzoek

TNO Onderzoek ‘Duurzaamheid Geothermie’

Om geothermie volledig CO2-neutraal te kunnen maken heeft TNO in 2021 onderzocht hoe schadelijke emissies door exploitatie van geothermie en de distributie in een warmtenet zijn te minimaliseren.
Video

Praktijksessie ‘Focus op de duurzaamheid van aardwarmte’

Tijdens de Week van de Aardwarmte 2021 werd gesproken over de mogelijkheden om de emissie van aardwarmte verder te verlagen. Het TNO Onderzoek 'Duurzaamheid Geothermie' werd gepresenteerd.
Onderzoek

TNO Onderzoek ‘Duurzaamheid geothermie in warmtenetten’

TNO deed in 2020 onderzoek. De whitepaper 'Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten' geeft inzicht: Aardwarmte leidt tot 90 procent minder CO2-uitstoot dan CV-ketel
Video

Webinar ‘Duurzaamheid geothermie in warmtenetten’

Tijdens het webinar op 17 december 2021 werd de TNO whitepaper 'Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten' toegelicht.
Rapport

Rapport ‘Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten’

De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor de verschillende warmtesystemen vanaf 2017 tot en met de toekomstige prognoses tot 2030.
Artikel

Aardwarmteproject Ammerlaan wint duurzaamheidsprijs EZK Energy Award

Met behulp van aardwarmte bespaart Ammerlaan The Green Innovator 25.000 ton aan CO2 per jaar. Naast de eigen kassen, maken 24 andere kwekers, appartementen in Pijnacker-Noord, het Stanislas College, een sportcentrum en een zwembad gebruik van de aardwarmte van Ammerlaan. De kweker van tropische planten viel op door de unieke inpassing van geothermie in de omgeving.