Rapport

Rapport ‘Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten’

05.11.2020

De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor de verschillende warmtesystemen vanaf 2017 tot en met de toekomstige prognoses tot 2030.