Aardwarmte, een onmisbare bron van energie

Geothermie Nederland zet zich als brancheorganisatie in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Update: De Nederlandse geothermiesector heeft op 15 september jl. een actieplan overhandigd aan het ministerie van EZK. Lees verder

Hier werken wij aan

Beschikbaarheid van aardwarmte
1

Beschikbaarheid van aardwarmte

Er staan tientallen geothermieprojecten in de startblokken. De potentie is enorm. We werken aan diverse randvoorwaarden zodat deze projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Minder CO2-uitstoot
2

Minder CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van geothermie is nu ongeveer 90% lager dan bij cv-ketels die gebruik maken van aardgas. En de CO2-uitstoot kan nog verder omlaag.
tmp4
3

Veilig en verantwoord winnen

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat centraal bij alle bedrijven in de sector. Door diverse activiteiten wordt het risico voor mens en milieu zo klein mogelijk gemaakt.
Koekoekspolder-kennis delen
4

Kennis delen over aardwarmte

Geothermie is in Nederland een relatief nieuwe energiebron. Informatie over alle aspecten van aardwarmte stellen we beschikbaar. En binnen de sector wisselen we veel kennis uit.

Geothermie

Een onmisbare schakel in de energietransitie

Ongeveer een kwart van de Nederlandse warmtevraag zal ingevuld kunnen worden door geothermie, ofwel aardwarmte. In de glastuinbouw kan geothermie zelfs voorzien in meer dan de helft van de vraag naar duurzame warmte. Geothermie is in Nederland een relatief jonge sector, die sterk groeit. Steeds meer spelers sluiten zich aan.

Geothermie ofwel aardwarmte

Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je huizen, andere gebouwen en kassen kunt verwarmen. Heet water wordt van grote diepte opgepompt, uitgekoeld en teruggepompt. Via een pijp gaat water omhoog en datzelfde water gaat via een tweede pijp weer omlaag. De pijpen worden samen een ‘doublet’ genoemd. Een bewezen techniek om duurzaam te verwarmen. Lees meer bij Wat is geothermie?

Nieuws

OvernameECW
Leden
21.09.2022

Overname ECW Geoholding B.V. door Ennatuurlijk 

Warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt alle geothermie activiteiten van ECW Energy over. Dat maakten beide organisaties gisteren bekend in een persbericht. De...
Bezoek-Koekoekspolder-SGP
Overheid
20.09.2022

Kamerleden bezoeken aardwarmtelocatie Koekoekspolder

Maandag 19 september is de aardwarmtelocatie in Koekoekspolder bezocht door Kamerleden van de SGP....
V.l.n.r. Marco van Soerland (HVC), Janine Verweij (Geothermie Nederland), Esther Pijs (ministerie van EZK), Hans Bolscher (Geothermie Nederland), Herman Exalto (EBN).
Geothermie NederlandOverheid
15.09.2022

Groei aardwarmte moet sneller

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van...

Leden

Leden vinden elkaar binnen onze branchevereniging

Ineke Heurter - ASN Bank

ASN Bank

"Het lidmaatschap helpt ons een beter beeld te krijgen van geothermie als duurzame energiebron. Daarnaast willen wij met financiering graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van aardwarmte."
Robert-ECW

ECW Energy

"Geothermie is een relatief jonge en kleine sector. Via Geothermie Nederland leren we van elkaar en trekken we als bedrijf samen op met de overheden en kennisinstellingen om de sector volwassener te maken. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder! "
ArjenRijsdijk

Gemeente Delft

"De tijd verstrijkt en de klimaatdoelen lijken steeds moelijker te behalen. Laten we met zijn allen alles op alles zetten om de uitrol van geothermie voor de verwarming van de bestaande bebouwde omgeving zo veel mogelijk te versnellen."
Martin Kramer - Osprey3-klein

Osprey3

"Aardwarmte heeft veel potentieel in zich voor de ingezette energietransitie en door dit vooruitzicht gaat het niet alleen om de warmtebron maar mogelijk ook voor het terugwinnen van mineralen. We zijn erg geïnteresseerd om hier meer over te weten te komen en te leren van ervaringen van andere leden."

Agenda

3okt

Nationaal Warmte Congres 2022

Tijdens het Nationaal Warmte Congres worden stakeholders bij elkaar gebracht om zo stappen te zetten en de uitvoering van de warmtetransitie concreet te maken.
3 oktober 2022
Floriade Almere
Euroforum
11okt

Cursus Geothermie

In deze cursus leer je wat er komt kijken bij een aardwarmteproject: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en de voorspelling van het vermogen tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie.
11, 12 oktober 2022
Amersfoort
PAO Techniek en Management