Omschrijving Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is de jongste van de 12 Nederlandse provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland.

Provincie Flevoland en geothermie

Provincie Flevoland houdt zich beleidsmatig bezig met geothermie. De provincie is verantwoordelijk voor duurzaam gebruik van de ondergrond (beschermen/benutten) en stimuleert de toepassing van geothermie als onderdeel van de warmtetransitie. De provincie is eveneens een adviseur voor het ministerie van EZK bij vergunningsaanvragen volgens de Mijnbouwwet.

Contactpersonen

Geert-Jan ten Napel

Geert Jan ten Napel

Senior Adviseur Bodem en Ondergrond
"Samen sta je sterk. Om de potentie van geothermie te benutten moet er nog heel veel werk verzet worden. Geothermie Nederland kan daarin een belangrijke rol spelen door te agenderen, aan te jagen en op te pakken."
thumb

Marjolein van Hemert

Senior beleidsmedewerker Energie

Provincie Flevoland

Overheid