Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden worden aangemoedigd ‘kennispartner’ te worden. Zo kun je uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat.

Voordelen lidmaatschap Geothermie Nederland

  • Toegang tot een groot netwerk van bedrijven en experts in binnen- en buitenland.
  • Een profielpagina op geothermie.nl met ruimte voor een beschrijving van de organisatie, activiteiten, contactgegevens, logo en website.
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren onder meer over innovaties en wet- en regelgeving.
  • Actief kennis en informatie uitwisselen, bijvoorbeeld binnen een van de vele werkgroepen.
  • Directe invloed op de ontwikkelingen in de sector.
  • Toegang tot veel relevantie (onderzoeks)informatie en op maat gemaakte industriestandaarden (zoals een zorgsysteem) en protocollen.
  • Ondersteuning bij communicatie met de omgeving.
  • Deelname aan diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten, ook voor collega’s.

Hoe werkt het lidmaatschap?

Leden vragen we een bijdrage die vooral gerelateerd is aan de omzet in aardwarmte en de bedrijfsgrootte. De basiscontributie van een lidmaatschap van Geothermie Nederland bedraagt € 2.200,- per jaar, exclusief btw. Als een bedrijf kan aantonen dat zij in geothermie-gerelateerde activiteiten in Nederland een omzet heeft van minder dan € 200.000 komt het in aanmerking voor een halvering van het contributiebedrag. Voor éénmanszaken geldt een nog lager tarief. Grote organisaties met een hoge omzet in geothermie betalen juist een hogere bijdrage. Ook voor warmtebedrijven geldt een speciale (hogere) bijdrage. Evenals operators, die betalen voor elk doublet waarin zij deelnemen. Bekijk de contributietabel 2024.
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en de jaarcontributie wordt dan naar rato aangeslagen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch per kalenderjaar verlengd, tenzij je tenminste één maand voor het einde van het lopende jaar schriftelijk opzegt, per mail via info@geothermie.nl.

Aanmeldformulier

Organisatie - Bedrijf *
Categorie *
Korte omschrijving activiteiten op het gebied van Geothermie *
Max. 500 karakters
Adres *
Postcode *
Plaats *
Website
Naam contactpersoon *
Telefoon contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
E-mail voor facturatie
Kenmerken voor facturatie (bijv. opdrachtnr.)