Geothermie Nederland heeft diverse factsheets ontwikkeld over geothermie.
Factsheets en andere kennisdocumenten zijn ook te vinden op de diverse themapagina’s.