Geothermie Nederland draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Beveiligen Persoonsgegevens

Geothermie Nederland voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geothermie Nederland behandelt persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staan de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens. In deze regels worden ook de rechten beschreven met betrekking tot je persoonsgegevens.

Rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.
Sommige delen van de website van Geothermie Nederland kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de
webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox of Chrome) om deze
cookies op de computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te
verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van de browser kun je ervoor
kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie
wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.