Omschrijving AMergie Advies

AMergie Advies is een adviesbureau dat zich primair richt op overheden met duurzame energievragen. Naast advies en projectleiding organiseren we ook opleidingen.

AMergie Advies en geothermie

"Ik zie geothermie als een stevige kanshebber voor de verduurzaming via warmtenetten. Dus overal waar een kans ligt om geothermie te benutten als bron breng ik die naar voren. In de opleidingen die ik geef, is geothermie een van de onderdelen die ik verder uitdiep. Een warmtenet zonder bron is zinloos, net zoals een bron zonder afnemer. Voor mij is duwen op geothermie op zichzelf niet zinvol: je moet zorgen dat er warmtenetten ontwikkeld worden, waar geothermie straks een goede bron kan leveren. En mocht die bron niet lukken: dan moet je nog steeds een alternatief paraat hebben. Kip en ei steeds samen.
Dus daar waar ik training of advies geef aan overheden of waar ik lobby voor kansen, is geothermie een vanzelfsprekendheid. Omgekeerd merk ik ook van binnenuit bij overheden waar belemmeringen liggen. Via netwerken koppel ik dan terug wat nodig is om weer vooruit te komen."

Contactpersonen

Anne Marie van Osch

Anne Marie Van Osch

"Ik ben ervan overtuigd dat kennis bundelen en versterken de snelste manier is om geothermie als bron in Nederland verder te brengen."

AMergie Advies

Adviesbureau