Minder CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van geothermie is nu ongeveer 90% lager dan bij cv-ketel die gebruik maken van aardgas. En de CO2-uitstoot kan nog verder omlaag.

Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat we in 2030 in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% – 60% verminderen ten opzichte van 1990. Dit betekent onder meer dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Geothermie is daarbij nodig.

Met 31 aardwarmtedoubletten op 24 locaties levert aardwarmte op dit moment een besparing op van de hoeveelheid aardgas die een stad met de omvang van Eindhoven gebruikt. Daarmee staan we aan het begin van de sterke groei die geothermie nog kan en moet doormaken. Want er kan op veel meer plaatsen veel meer aardwarmte worden gebruikt. Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw is dit zelfs meer dan 50 procent. Meer beschikbaarheid van aardwarmte leidt tot minder CO2-uitstoot.

Geothermie is een hernieuwbare bron van warmte omdat de warmte ondergronds steeds weer van nature opnieuw wordt aangevuld. De CO2 -uitstoot van geothermie is nu ongeveer 90% lager dan bij cv-ketel die gebruik maakt van aardgas. Het is nog niet honderd procent CO2-neutraal. TNO heeft onderzocht op welke manieren we de CO2-uitstoot door productie en gebruik van geothermie in de toekomst nog verder kunnen verlagen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Deze nieuwe inzichten bieden houvast voor alle bij de geothermiesector betrokken partijen. De bedrijven in de sector nemen graag het voortouw in de verdere ontwikkeling van geothermie die uiteindelijk volledig CO2-neutraal zal zijn.