Omschrijving Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft al vanaf 2013 duurzaamheidsbeleid dat bestaat uit 4 pijlers: Groen, blauw en gezond, Klimaatadaptatie, Circulaire economie en Energietransitie. Delft faciliteert alle projecten die daar aan bijdragen. De visie op de warmtetransitie is vastgelegd in het Warmteplan Delft 2021 dat vorig jaar door de raad is vastgesteld.

Gemeente Delft en geothermie

In Delft spelen drie belangrijke sleutelprojecten om flinke stappen voor verduurzaming van warmte te maken. De aanleg van het Open Warmtenet Delft voor ca. 15.000 woningen. De leiding van WarmtelinQ die door de stad loopt en natuurlijk de boring naar aardwarmte op de TU Campus, het project Geothermie Delft. We werken met elkaar aan de vergunningverlening en de financiering om dit mogelijk te maken. Hiervoor is kennisuitwisseling onontbeerlijk.

Contactpersonen

ArjenRijsdijk

Arjen Rijsdijk

Adviseur energietransitie
"De tijd verstrijkt en de klimaatdoelen lijken steeds moelijker te behalen. Laten we met zijn allen alles op alles zetten om de uitrol van geothermie voor de verwarming van de bestaande bebouwde omgeving zo veel mogelijk te versnellen."

Gemeente Delft

Overheid

Locaties

Gemeente Delft is betrokken bij:
Zuid-Holland

Geothermie Delft

Het geothermieproject op de campus van de TU Delft is een combinatie van onderzoek en warmtelevering. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.