Artikel

‘Nieuw coalitieakkoord: miljarden voor energietransitie’

11.01.2022

In het coalitieakkoord is te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen. Bedragen en instrumenten zijn in het akkoord slechts globaal genoemd. Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens (energiewoordvoerder VVD) wordt de €15 mrd voor “hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” in het komende Klimaat- en transitiefonds (totaal budget €35 mrd) gelijk verdeeld over de sectoren waterstof, geothermie en hernieuwbaar gas.

Dat geld is vooral bedoeld voor opschaling en kostenreductie, zegt Erkens in gesprek met Energeia in het artikel ‘Nieuwe coalitie heeft minder geloof in vrije markt en steekt miljarden in energietransitie’

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Wij zijn superblij met de aanknopingspunten die dit regeerakkoord biedt voor de ontwikkeling van geothermie in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving”.
Geothermie Nederland heeft op 15 december nog een dringende oproep gedaan aan de huidige staatssecretaris. Er is een specifieke financieringsregeling voor grootschalige duurzame warmte nodig: nog in 2022, van minimaal €2 miljard. Op deze manier kunnen aangevraagde warmteprojecten die nu niet aan bod komen voor de SDE++ alsnog een inhaalslag maken en de periode overbruggen totdat de ‘hekjes’ worden ingevoerd in 2023. Het klimaatfonds kan op deze manier ‘achterstallig onderhoud’ verrichten. 

Het artikel ‘Nieuwe coalitie heeft minder geloof in vrije markt en steekt miljarden in energietransitie’ is op 17 december 2021 verschenen op Energeia.nl