Artikel

Openstelling SDE++ 2024

05.03.2024

De SDE++ openstellingsronde van dit jaar vindt plaats na de zomer, van 10 september t/m 10 oktober 2024 met een budget van €11,5 miljard. Zo is te lezen in de Kamerbrief.

Ook dit jaar zijn er de zogenaamde hekjes, hiermee wordt een vast budget gereserveerd voor specifieke technieken die op langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, waaronder geothermie. Voor het lagetemperatuurwarmte domein wordt voor 2024 een budget gereserveerd van €1 miljard.

Ook is er bekend hoeveel subsidie er aangevraagd kan worden per geothermieproject. De bedragen en uitgangspunten zijn gepubliceerd door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

SDE++ (Stimulering Duurzame Energie) is de subsidie die de productie van duurzame energie stimuleert, zoals die van windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving de totale kostprijs, het zogenaamde basisbedrag.

Downloads: