Verslag

Verslag Crash course ‘financiering van geothermie’

15.11.2023

ING organiseerde in samenwerking met Geothermie Nederland de Crash-course Financiering Geothermie op dinsdag 31 oktober 2023 op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam.

Maar liefst 40% van de energievraag komt voort uit de verwarming van huizen en gebouwen. Daarom heeft geothermie, als duurzame warmtebron, een belangrijke rol in de energietransitie. Maar het is ook nog nieuw en complex met diverse uitdagingen. Waardoor er voor alle partijen nog veel te leren valt. Dat was precies het doel van deze bijeenkomst.

Financiering Geothermie (ING)

Vanuit ING deelden wij, hoe wij als ING kijken naar de financiering van geothermieprojecten. Gino Schuur trapte af met de basis van projectfinanciering. Hij stond stil bij de voordelen zoals minder eigen inbreng en langere financieringslooptijden alsook de nadelen zoals de intensiviteit van de trajecten. En natuurlijk de basis, namelijk het spel van contracten. Daarna gingen we in op de financiering van geothermieprojecten. Aan de hand van de 6 relevante bouwstenen:

Contracten: Hier gingen we in op de combinatie van kwaliteit en spreiding van afnemers. Waarbij de langere termijn commitment leidend is. Ook kwamen de onderhoudscontracten, vergunningen, vaststelling van de locatie en de subsidie aan bod. Robuust en voorspelbaarheid zijn belangrijke punten.

De aandeelhouders: De samenwerking tussen de joint venture partners kwam aan bod. Verder ging Gino in op de eigen inbreng voor onvoorzien, hetgeen gezien de complexiteit van de projecten van groot belang is.

Financieel model: Hoe de maximale schuld wordt bepaald door de debt service capaciteit. Hoe om te gaan met stresstest, zoals het doorrekenen van projectstilstand.

Constructies en boorrisico: Waarbij het boorrisico bij de aandeelhouders ligt en de well test  leading is voor (project)financiering.

Stakeholders: Hier ging ING in op samenwerking met de omgeving.

En ten slotte Due Dilligence. Hetgeen een mooie brug was naar de presentatie van Stek Advocaten.

Juridische financieringsdocumenten

Stek Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in energie. Financieringsadvocaten Katinka van den Brink en Herman Wamelink gingen in op de juridische aspecten, zoals hoe adresseer je de veranderende wetgeving en kan je toch tot structuren komen die in meerdere scenario’s werkbaar zijn. Verder kwam aan bod welke documenten allemaal benodigd zijn voor de financiering en wanneer ze “bankable” zijn. Door de veelheid en complexiteit van de documenten en alle gelieerde partijen duurt het documentatietraject minimaal 3 maanden.

Abel Flos van Energie Beheer Nederland (EBN) ging deze middag in op de rol van EBN als deelnemer bij de ontwikkeling van Geothermie.

“Het was een fantastisch manier om samen met de geothermiecommunity te verkennen welke uitdagingen er liggen, wat er nodig is om de ontwikkeling van geothermie te versnellen.”

(Tekst: Samantha Reilly, ING)

Presentaties