Reactie

Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

24.04.2023

Geothermie Nederland gaat eind mei in gesprek met het Planbureau voor de Leefomgeving over de Wijzigingsnotitie SDE++ 2024 en het Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023. De SDE-werkgroep van de vereniging heeft afgelopen weken een consultatiereactie opgesteld. In deze reactie dragen we als vereniging vele suggesties aan om de regeling te verbeteren zodat de onrendabele top van geothermieprojecten accurater gesubsidieerd wordt. Enkele zaken waarvoor wij ons hard maken: een subsidiabel ingroeipad voor duurzame warmte in een warmtenet; dat noodzakelijke seismiek-kosten mee genomen worden in de subsidie; de mogelijkheid om voor de sparkspread te kiezen als correctiebedrag in plaats van de huidig gekoppelde gasprijs.