Artikel

Eerste oplossing NORM-afval een feit

09.12.2021

Er is de afgelopen jaren door Geothermie Nederland gewerkt aan een oplossing voor legalisatie van het storten van NORM-afval, specifiek voor de situatie in Nederland. Voor geothermie-operators is de specifieke vrijgave van het afval inmiddels door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) goedgekeurd en uitgewerkt in een aangepaste Kernenergiewetvergunning.

Volgend jaar kan gestart worden met de daadwerkelijke afvoer naar Mineralz (naar verwachting half januari 2022). In 2022 zal Geothermie Nederland verder in overleg treden met de ANVS om andere, meer circulaire,  afvoer routes van het afval te bewerkstelligen.

Zo is in 2020 door NRG in opdracht van Geothermie Nederland de afvoer van het filterafval naar de afvalverbrandingsinstallatie onderzocht. In de studie zijn alle mogelijke blootstellingen aan het filterafval in kaart gebracht en getoetst aan de blootstellingslimieten die gelden in de stralingsbescherming. NRG voert tevens in opdracht van EZK onderzoek uit naar de vorming en voorkomen van NORM binnen de geothermie. 

Komend jaar is de hulp van operators nodig voor het verzamelen van afvalgegevens die de basis vormen voor andere onderzoeken en voor rapportage aan RIVM en ANVS.