Creation: Free Design

vacature communicatieadviseur m/v

11 juni 2018 | Platform Geothermie zoekt een enthousiaste en ervaren communicatieadviseur (0,5-0,6 fte). Wil je meer weten? Lees de vacaturetekst! 

Lees meer...

Nieuwe president EGEC

De EGEC, the European Geothermal Energy Council, heeft Miklos Antics van GPC Instrumentation Process (GPC IP) aangewezen als nieuwe president. Het aanwijzen van Miklos Antics komt na het overlijden van Ruggero Bertani afgelopen juni. De samenstelling van het bestuur van EGEC is nu als volgt: 

  • President: Miklos Antics (GPC IP)
  • Vice president: Javier Urchueguia (Universidad Politécnica de Valencia)
  • Vice president: Marco Baresi (Turboden S.p.a.)
  • Board Member: Robert Gavriliuc (Romanian Geoexchange Society)
  • Board Member: Thor-Erik Musaeus (Rock Energy)
  • Board Member: Rüdiger Grimm (geoENERGIE Konzept GmbH)
  • Treasurer: Attila Kujbus (Geothermal Express)

Het persbericht met de aankondiging van de nieuwe president van EGEC is op hun website te lezen

Vacature Backoffice-medewerker M/V

4 juli 2018. Het Platform Geothermie zoekt een enthousiaste Backoffice-medewerker (0,2 - 0,4) voor administratie én communicatiewerkzaamheden. Lees de volledige beschrijving.

Lees meer...

Geothermie op het VNG congres 2018

Op 26 en 27 juni hebben EBN en Platform Geothermie gezamenlijk tijdens het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) congres wethouders en burgemeesters geïnformeerd over geothermie. De stand over geothermie op de beursvloer werd goed bezocht. Op basis van de website www.hoewerktaardwarmte.nl staan er verschillende panelen met informatie en de video’s op de website kunnen bekeken worden.

Lees meer...

Rapport innovatie-routekaart geothermie verschenen

22 juni 2018. RHDHV heeft voor EBN en RVO een rapport opgesteld van de belangrijkste technische onderzoeksvragen die de ontwikkeling van aardwarmte kunnen versnellen, via kosten- en risicoreductie en efficiëntieverhoging. Daarnaast geeft het rapport...

Lees meer...

Overlijden Ruggero Bertani, President van EGEC

22 juni 2018. Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Ruggero Bertani, de president/ voorzitter van EGEC, onze Europese koepelorganisatie. Hij is 62 jaar geworden. SPG heeft een blijk van medeleven verstuurd. 'Lees meer' voor het volledige bericht van EGEC.

Lees meer...

structuurvisie ondergrond vastgesteld

De structuurvisie ondergrond is aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 juni 2018. De structuurvisie ondergrond biedt een inkijk in de mogelijkheden voor de winning van grondwater voor drinkwater en toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit met aandacht voor de veiligheid en belangen van burgers. 

Lees de structuurvisie hier

Lees meer...

Rapport play-based portfoliobenadering geothermie

TNO en EBN geven met dit rapport de eerste inzichten in de voordelen van de toepassingvan de play-based portfoliobenaderingvan geothermie. De benadering streeft een optimale ontwikkeling na van de diepe ondergrond. Ze maakt gebruik van de meerwaarde van het in samenhang ontwikkelen van de publieke ondergrond, de warmtenetten en de bovengrondse warmtevraag. Het rapport wil laten zien dat op die manier het geheel groter is dan de som der delen.

Download het rapport hier

Nederlandse 'geothermie' producten bij de EGEC

De Europese brancheorganisatie voor geothermie, de EGEC (the European Geothermal Energy Council), heeft tijdens het 20 jarig jubileum Nederlandse producten afkomstig uit kassen die geothermie benutten gebruikt tijdens de afsluitende borrel. Tijdens de zogenoemde 'geothermal food and drinks' konden heerlijke hapjes genuttigd worden en fleurden prachtige planten de ruimte op. 

Lees meer...