Creation: Free Design

Akkoord voor winningsplan van Wayland Energy

EZK is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet in Bergschenhoek. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden, ligt sinds vrijdag 13 augustus 2021 ter inzage.

Lees meer...

ECW bezorgd over versnelling aardwarmte in Nederland

ECW Energy krijgt toestemming voor de boring van een vierde aardwarmtedoublet in Middenmeer. Dat blijkt uit een ontwerp-omgevingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar knelpunten in wetgeving en subsidiebeleid maken dat initiatiefnemer Robert Kielstra niet positief is gestemd over de mogelijkheden voor volgende projecten.

Lees meer...

Consultatiereactie Mijnbouwbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de aardwarmtesector uitgenodigd om een reactie te geven op het voorgestelde Mijnbouwbesluit in het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet aanpassing vergunningstelsel aardwarmte. 

Geothermie Nederland is met haar leden tot een reactie gekomen om tot verbeteringen te komen voor de gewenste versnelling en versterking. De inbreng van de leden is verwerkt via het bestuur, de informatiebijeenkomst van 19 juli jl. en door middel van het contact dat individuele leden hebben gehad met de brancheorganisatie.

Lees meer...

Meld je aan voor de Open Energie Dag!

Op de allereerste Open Energie Dag op 11 september kunnen burgers door het hele land duurzame energieprojecten in hun omgeving bezoeken. Voor de geothermiesector een mooie kans het grote publiek kennis te laten maken met aardwarmte.

Lees meer...

'Zó werkt energie in Nederland' - over het energiesysteem in Nederland

Eind juni is het nieuwe boek gelanceerd: Zó werkt energie in Nederland. In vijf hoofdstukken die elk een eigen perspectief op het energiesysteem vertegenwoordigen, bevat ‘Zó werkt energie in Nederland’ de antwoorden op tientallen vragen die samen het verhaal over het energiesysteem vertellen. 

Lees meer...

‘Glastuinbouw geeft energie!’

De Provincie Zuid-Holland organiseert online innovatietours. Tijdens de laatste innovatietour op 8 juli 2021 stond de glastuinbouw centraal ‘Glastuinbouw geeft energie!’ Veel lof was er voor de telers die zelf de stap hebben gezet om te verduurzamen met geothermie. 

Lees meer...

Rapport Ecorys: Inzicht in aanvullende beleidspakketten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving is opnieuw doorgerekend. De studie van Ecorys brengt in kaart wat er nodig is om mensen op grotere schaal in beweging te krijgen. Daarbij is gekeken naar de benodigde extra middelen en naar een verstandige balans tussen twee sporen: het gebiedsgerichte spoor en het individuele spoor.

Lees meer...

Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

De provincie Groningen heeft Deep Atlas uit Groningen ruim 38.000 euro subsidie toegekend voor de aanschaf van een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera. De provincie Groningen meldt dat met deze technologie beter kan worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn.

Lees meer...

Groei duurzame energie in Westland dankzij aardwarmte Trias Westland

Vanaf 1 juli is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland officieel in bedrijf. Het tweede aardwarmtedoublet is een uitbreiding op het eerste doublet. De geproduceerde warmte, goed voor meer dan 40 MWth, staat gelijk aan het energieverbruik van ruim 40.000 huishoudens per jaar. Met de uitbreiding levert Trias Westland duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwondernemers in de omgeving, Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier.

Lees meer...