Creation: Free Design

Nieuwe EBN infographic 'De knop om!' Energie in cijfers 2022

De feiten en cijfers uit de infographic maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030. Van de benodigde PetaJoule (PJ) is nog slechts 300 PJ beschikbaar van hernieuwbare bronnen, waarvan circa 6 PJ (PetaJoule) afkomstig van aardwarmte. Voor ons geeft dit nog eens extra motivatie om dat aandeel te vergroten.

Lees meer...

Winnen jullie de EGEC ‘Innovation Award 2022’?

Tot 17 januari a.s. kunnen organisaties nog een aanvraag indienen voor de EGEC ‘Innovation Award 2022’. Heeft je organisatie een mooie casus die een sleutelrol zal spelen in de toekomstige ontwikkeling van geothermie?

Lees meer...

Indieningsformulieren beschikbaar voor hergebruik en verwijderen mijnbouwwerk

Het mijnbouwbesluit is gewijzigd ten aanzien van hergebruik en verwijdering met betrekking tot geothermie (in werking met ingang van 1 januari 2022). Er zijn standaardformulieren vorm gegeven (4 stuks) waarmee een aanvraag of melding moet worden gedaan. De verplicht te gebruiken formulieren zijn te vinden op Mijnbouwvergunningen.nl en de website van Nlog - kop 'Indieningsformulieren buiten werking melding, aanvraag ontheffing, instemming verwijderingsplan en rapport over verwijderen'. 

'Nieuw coalitieakkoord: miljarden voor energietransitie'

In het coalitieakkoord is te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen. Bedragen en instrumenten zijn in het akkoord slechts globaal genoemd. Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens (energiewoordvoerder VVD) wordt de €15 mrd voor “hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” in het komende Klimaat- en transitiefonds (totaal budget €35 mrd) gelijk verdeeld over de sectoren waterstof, geothermie en hernieuwbaar gas.

Lees meer...

Reactie Geothermie Nederland op Kamerbrief over SDE++-2023

De minister heeft in de laatste Kamerbrief toegezegd dat er vanaf 2023 er hekjes (voorheen ‘schotten’ genoemd) in de regeling komen waardoor geothermieprojecten beter in aanmerking komen voor de subsidie. Deze stimulering moet wat Geothermie Nederland eerder op gang komen.

Lees meer...

Coalitieakkoord - sterke inzet op het stimuleren van duurzame energie

De geothermiesector is ambitieus en we zijn dan ook blij te in het regeerakkoord te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen.

Lees meer...

Position paper drinkwater en geothermie

Begin december is er in veel media bericht over de discussie drinkwater versus geothermie. We reageren niet actief in de media op deze discussie, maar kiezen ervoor het gesprek te blijven voeren over het goed laten samengaan van verschillende functies in de ondergrond, met ministeries, het IPO, de drinkwaterbedrijven en hun brancheorganisatie VEWIN. Daartoe hebben we een position paper over geothermie en drinkwaterwinning opgesteld.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | techniek aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | marktkansen aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...