Creation: Free Design

'Putten slaan en bruggen bouwen'

Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland en Herman Exalto, manager thema geothermie bij EBN gingen in gesprek over de impact van aardwarmte op de energietransitie in Nederland en het versnellingstraject gebouwde omgeving in het bijzonder. Lees het interview

Lees meer...

Vacature Communicatieadviseur Geothermie Nederland

Wil je werken aan een duurzaam Nederland? En ben je op zoek naar een functie waar je letterlijk en figuurlijk energie van krijgt? Dan bieden wij bij Geothermie Nederland je die kans. Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een communicatieadviseur.

Lees meer...

De Staatssecretaris van EZK beantwoordt vragen over wetsvoorstel geothermie

De Eerst Kamercommissie van EZK/LNV heeft op 6 april 2022 voorlopig verslag uitgebracht op het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningenstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte). Diverse Kamerleden (PVV, GroenLInks, PvdA, Fractie-Nanninga) hebben vragen over het wetsvoorstel gesteld. Een memorie van antwoord bevat de reactie op de gestelde vragen:

Lees meer...

Glastuinbouwsector presenteert plan

In NRC stond vanochtend een groot artikel. Een van onze leden Leon Ammerlaan vertelt over de mogelijkheden en moeilijkheden van verduurzaming in de glastuinbouw. De glastuinbouwsector doet een aanbod aan politiek, overheid en de maatschappij om op grote schaal aardgas te besparen. In het ‘Investeringsplan energietransitie glastuinbouw’ dat vorige week werd gepresenteerd, is voor bestaande en nieuwe geothermieprojecten een belangrijke rol weggelegd.

Lees meer...

Elektriciteit uit aardwarmte

In Nederland wordt aardwarmte alleen gebruikt voor de warmtevoorziening, terwijl op verschillende plekken in het buitenland aardwarmte ook wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Waarom wordt aardwarmte in Nederland niet gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.

Lees meer...

Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ 2023. Hiertoe is de ‘Wijzigingsnotitie SDE++ 2023’ door PBL opgesteld, als eerste aanzet om tot dit advies te komen. Namens de sector heeft Geothermie Nederland vandaag haar reactie gegeven aan PBL op deze notitie. Ook hebben we aan PBL een reactie gegeven op het eerder verschenen 'Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2022'.

Lees meer...

Positieve ontwikkelingen voor geothermieprojecten in de SDE++

Dinsdag 12 april zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++ regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Op 14 april heeft Geothermie Nederland haar consultatiereactie gegeven op de PBL notitie over de SDE++2023 en het PBL eindadvies SDE++ 2022. Hierin pleiten we voor meerdere zaken, zodat geothermieprojecten daadwerkelijk van de grond komen.

Lees meer...

Mijnraadadvies 21 maart 2022

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) adviseert onder andere rond vergunningen voor geothermie. Zij heeft op 21 maart jl. een brief gestuurd met advies betreft de afhankelijkheid import Russisch aardgas.

Lees meer...

Themamiddag Kansen voor warmteopslag biedt aanleiding voor vervolg

Op 7 april kwamen ruim 80 leden en genodigden samen in de Energy Cave in Rijswijk. De Energy Cave is een inspirerend innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid. Met veel enthousiasme werden we deze dag als eerste (grote) groep ontvangen, waarbij de rondleiding door het innovatielab leidde tot veel positieve reacties.

Lees meer...