Creation: Free Design

Online magazine Green Deal Participatie

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is na drie jaar afgerond. In deze Green Deal is de gedragscode voor geothermie opgenomen. Om de resultaten van de Green Deal te vieren zijn alle opgeleverde producten verzameld in een digitaal afsluitingsmagazine.

In totaal hebben 27 deelnemers inzichten gedeeld en ideeën ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Geothermie Nederland (DAGO/Platform Geothermie Nederland) was een van deze deelnemers. Het online magazine geeft een terugblik op dit traject en toont de belangrijkste resultaten van de Green Deal.

Lees het volledige magazine

Gedragscode geothermie

In een gedragscode leggen partners vast over hoe zij de omgeving goed willen betrekken bij de projecten. In de Green Deal zijn 3 gedragscodes opgesteld voor Zon op Land, Wind op Land en Geothermie.

De gedragscode voor geothermie ‘Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten’ is ontwikkeld door (toentertijd) DAGO/(inmiddels) Geothermie Nederland. De kern van deze gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten.

Lees meer over de gedragscode geothermie en bekijk de video www.rvomagazines.nl/rvopublicaties/2021/01/gedragscode-geothermie

In de video vertelt Tarek Hopman (Energie Transitie Partners) over de impact van het project Polanen op de omgeving. Ook vertelt hij meer over het gesprek met de omwonenden en glastuinbouwers.

Video polanen2

Ontwikkeling sector

De gedragscode biedt de leden een aantal basisprincipes over participatie en communicatie.  Zo kan de aardwarmtesector zich verder ontwikkelen en bijdragen aan de toekomst van een duurzame warmtevoorziening in Nederland. Op 28 november 2019 is het eerste exemplaar van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid overhandigd aan Annie van der Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties. In 2020 is aanvullend een leidraad ontwikkeld voor operators om invulling te geven aan de gedragscode. Geothermie Nederland ondersteunt operators ook dit jaar bij het invoeren en doet aan kennis-uitwisseling en ontwikkeling op dit gebied.