Creation: Free Design

Ontgasser van Bakker Oilfield Supply genomineerd voor de European Innovation Award

07 February 2020
Bakker Oilfield Supply (B.O.S.) competes in the "Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Awards". The newly developed degasser is nominated in the top 5 of innovative products launched in 2019. On the 5th of March the presentation of the innovation award will take place during the Geotherm fair in Offenburg, Germany.

Lees meer...

Lage temperatuur aardwarmteproject gerealiseerd in Zevenbergen

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, heeft in Zevenbergen haar eerste Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) installatie succesvol opgeleverd. LTA is een techniek om warmte te onttrekken uit relatief ondiepe grondlagen en vervolgens om te zetten in bruikbare energie.

Lees verder

VisserSmit

Drukbezochte expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, EBN, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerken en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer...

Stand van zaken ultradiepe geothermie (UDG)

In juni 2017 werd de Green Deal UDG ondertekend. Begin 2020 liep de Green Deal af. Waar staan we nu?

Lees meer...

Batenburg Techniek wint innovatieprijs

Batenburg Techniek heeft 4 februari 2020 met het project Aardwarmte Vogelaer de Techniek Nederland Innovatie Award 2020 gewonnen. CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek ontving samen met managing director Léon Lankester van Aardwarmte Vogelaer de Award uit handen van algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland. Tijdens het innovatiecongres op de Vakbeurs VSK verkozen de aanwezige branchegenoten het aardwarmteproject boven De Energieproeftuin in Berkum en de verduurzaming van visrokerij Koelewijn in Spakenburg.
Aardwarmte.
Lees verder

Green Energy Day: testimonial Leon Lankester van AAB

Green Energy Day is de dag dat de duurzame energie die we in Nederland produceren op is. Dit jaar is deze dag op 11 februari. Op de website www.greenenergyday.nl zijn testimonials te lezen van helden die ervoor zorgen dat green energy day elk jaar 10 dagen verschuift.

Lees meer...

Verslag bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte

Tijdens de bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 21 januari 2020 stonden presentaties van diverse afgeronde onderzoeken op de agenda en een voorschot op de komende kennis- en innovatie Roadmap die wordt uitgezet door EBN.

Lees meer...

Terugblik Congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari

Namens de aardwarmtesector was Stichting Platform Geothermie 23 januari op het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Samen met andere duurzame warmtebronnen was er een stand in het techniek-lab die de 1200 deelnemers van het congres druk bezochten.

Lees meer...

Bijeenkomst DEEP NL op 21 februari

Het DEEP NL onderzoeksprogramma heeft als doel “Gevolgen beter begrijpen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond”. De bijeenkomst op 21 februari is gericht op fundamenteel begrip van diverse ondergrondprocessen. Naast het presenteren van de stand van zaken is een belangrijk doel van de bijeenkomst het achterhalen van de kennisbehoefte van stakeholders. Er zijn dan ook links met het KEM-programma van EZK en de KIRA-onderzoeken. Meer informatie en aanmelding via de link.