Creation: Free Design

TU Delft krijgt geothermische bron

TU Delft doet onderzoek naar nieuwe materialen en innovatieve manieren om ondergrondse processen rondom geothermie te monitoren. Onlangs kreeg de universiteit in het kader van het EPOS-NL-project ruim 5 miljoen euro van NWO voor wetenschappelijke apparatuur ten behoeve van een geothermische onderzoeksput.
Lees hier onder het persbericht van de TU Delft.

Lees meer...

Nieuwe korte film verkenningsfase Aardwarmte online

Op de website hoewerktaardwarmte.nl staat een nieuwe korte film over de verkenningsfase voor het winnen van aardwarmte. Hierin leggen de samenwerkende partijen uit hoe het verkennende seismisch onderzoek naar de ondergrond plaatsvindt. Dit is de eerste stap in het geothermieproces. Na de verkennende fase volgend de fases Opsporen en Winnen.

Lees meer...

Onderzoek mogelijkheden Ultradiepe aardwarmte in Nederland gaat van start

De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe aardwarmte in Nederland te onderzoeken.

Lees meer...

Nieuw warmtescenario gepubliceerd door Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft een nieuw CO2-reductiescenario berekend: het warmtescenario. In dit onderzoek keek men naar de mogelijkheden van geïntegreerde CO2-reductie door duurzame warmte en een mix van elektronen en moleculen.

"Eerder had Berenschot al twee uiterste scenario’s doorgerekend: een elektronenscenario en een moleculenscenario. In beide gaat de CO2-emissie in 2050 terug naar vrijwel nul. Dit derde scenario, het warmtescenario, doet dit ook, met meer integratie tussen de sectoren."

Lees het hele artikel en het onderzoek op de website van Berenschot.

Geothermiesector ondersteunt opstellen aparte SDE+-categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

De motie van het Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) ingediend op 27 september jl. is met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De motie maakt het mogelijk dat er een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving opgenomen kan worden in de SDE+-regeling.

Lees meer...

Mijnwater Heerlen overgenomen

26 september 2018
De gemeente Heerlen heeft zijn (100%) deelname in Mijnwater Heerlen verkocht aan LEF, het Limburgs Energiefonds. Lees hier het persbericht.

Blog op Klimaatplein.com over geothermie

20 september 2018
Op Klimaatplein.com is een interessante blog verschenen over (elektriciteitsopwekking uit) geothermie. Lees'm hier.

Netwerkreis naar IJsland

Hansa Green Tours organiseert van 24-29 november de Iceland Green Tour een netwerkreis voor duurzaamheidsprofessionals die willen leren van geothermie initiatieven op IJsland en met elkaar kennis willen delen. Geotthermie is in IJsland de belangrijkste bron van duurzame energie en kan ook in Nederland een belangrijke rol gaan spelen in het verduurzamen van de energiemix. Meer informatie op de website van Hansa Green Tours via deze link.  

 

EGC 2019: deadline call for abstracts 17 september

Je kunt nog tot maandag 17 september een uittreksel / abstract inleveren voor het European Geothermal Congres wat gehouden wordt van 11 /14 juni 2019 in Den Haag. 

Kijk voor meer informatie over de thema's, de manier van indienen en het programma op de website.