Creation: Free Design

Infographic 2020 ‘Energie in Cijfers’ beschikbaar

Minister Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat nam op het energieontbijt van EBN op 21 januari het eerste exemplaar in ontvangst van de juist verschenen Infographic ‘Energie in Cijfers’.

De uitgebreide infographic die zowel op papier als online beschikbaar is geeft inzicht in hoe Nederland er voor staat met de energie en wordt jaarlijks ontwikkeld door EBN.

Naar de infographic 

Nieuwjaarsbericht 2020

Op de drempel van 2020 hebben we deelnemers van het Platform Geothermie en (nauw) betrokkenen een Nieuwjaarsbericht gestuurd om te bedanken voor ieders bijdragen aan het Platform en de ontwikkeling van de geothermiesector.

In het Nieuwjaarsbericht geven we een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2019 en delen we enkele van onze plannen in 2020.

Lees het Nieuwjaarsbericht

Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de start van het wetstraject Warmtewet 2 (dd 20 dec. 2019). In deze brief zet hij uiteen dat, met het oog op de realisatie van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord, een fundamentele aanpassing gewenst is van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen.

Zie website Rijksoverheid.nl

Engie neemt Hydreco Geomec over

Energie- en techniekbedrijf Engie heeft Hydreco Geomec overgenomen van drinkwaterbedrijf Brabant Water. Hydreco Geomec is gespecialiseerd in geothermie, en Engie is met de overname marktleider in deze sector. Hydreco Geomec blijft als dochter van Engie in 2020 onder eigen naam actief en in Breda gevestigd. Na 2020 wordt gekeken wat wenselijk is. Er werken circa 25 mensen, en huidig directeur Peter Odermatt blijft aan als directeur.

Lees meer...

Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Om de verduurzamingsopgave de komende jaren te realiseren wordt de inzet van partijen onderling afgestemd in het uitvoeringsoverleg voor de gebouwde omgeving. Het uitvoeringsoverleg is bedoeld om overzicht te houden en elkaar aan te spreken op de uitvoering van de afspraken.

Lees meer...

Onderzoek naar geothermie haven Rotterdam gaat volgende fase in

Het Ultradiepe Geothermie consortium Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam een opsporingsvergunning heeft gekregen om de kansen voor ultradiepe aardwarmtewinning verder te onderzoeken in het westelijk deel van de Rotterdamse haven.

Lees meer...

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden.

Lees meer...

Oproep: Doe ook mee met Green Energy Day! 11 februari 2020

Green Energy Day is de dag waarop de duurzame energie van dat jaar op is. Dit jaar valt Green Energy Day op 11 februari. De NvdE heeft het initiatief genomen om op deze dag te laten zien dat dat zowel bedrijven als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day (elk jaar zal Green Energy Day 10 dagen opschuiven, zodat in 2050 Green Energy Day op 31 december zal vallen).

Lees meer...

Gezocht: TKI partners voor Abrasive Jet Drilling in Geothermie

TNO zoekt voor het open innovatiecentrum geothermie en warmte in Rijswijk naar partners voor de ontwikkeling van een speciale Abrasive Jet Drilling (AJD) technologie. AJD is in het verleden toegepast in de olie en gas industrie en kan gebruikt worden om tegen lage kosten lange horizontale productieputten te boren. AJD maakt daarmee mogelijk de ontwikkeling van geothermische reservoirs rendabel die nu niet rendabel zijn.

Lees meer...