Creation: Free Design

SVP en HVC vragen opsporingsvergunning aan voor Edam - Volendam

Stadsverwarming Purmerend (SVP) en HVC hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam. SVP en HVC hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, met de gemeente Purmerend als gedeelde aandeelhouder, SVP als eigenaar van het warmtenet en afnemer van de warmte en HVC als operator zullen deze partijen de aardwarmteontwikkelingen in het gebied op een veilige en succesvolle manier verder ontplooien. 

Lees meer...

Janine Verweij; verdere versterking Geothermie Nederland

Janine Verweij is op 17 mei gestart in haar functie als directeur voor Geothermie Nederland. Met haar ruime ervaring in het werken voor brancheorganisaties en belangenbehartiging ziet Geothermie Nederland in haar de juiste vrouw op de juiste plek.

Lees meer...

Aardwarmteproject in Leeuwarden van start

 Op 18 mei is in Leeuwarden het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden. Met deze aardwarmte kunnen eind 2022 via een warmtenet de eerste gebouwen van de stad van duurzame warmte worden voorzien en later hele stadswijken.

Lees meer...

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Hans de Groene, directeur Vewin nam 6 mei 2021 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst van Frank Schoof, bestuurslid van Geothermie Nederland en Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN. Tijdens de ontvangst bij geothermieproject Trias Westland spraken de aanwezigen over hetgeen nodig is in het belang van de bescherming van grondwater en de inspanningen die de geothermiesector verricht om aardwarmte veilig te kunnen winnen.

Lees meer...

RNES Aardwarmte - garantieregeling open tot 15 september 2021

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Maar aangezien een boring zeer kostbaar is, kan een misboring grote financiële gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken. De RNES regeling gaat in 2021 voor de 9e keer open.

Lees meer...

'Glastuinbouw is wegbereider aardwarmte'

Geothermie Nederland heeft de ambitie om in 2030 de aardwarmteproductie in Nederland op te voeren naar 20 petajoule per jaar, gelijk aan het verbruik van alle huishoudens in Rotterdam en omgeving. Veertig projecten in de pijplijn moeten ervoor zorgen dat niet alleen de glastuinbouw, maar ook de gebouwen meer gebruik gaan maken van aardwarmte.
Lees het volledige artikel op Nieuweoogst.nl

Lees meer...

SodM onderzoek naar risico’s van opwarming ondiepe ondergrond

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet de effecten van opwarming van de put en de omgeving van de put onderzoeken door TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO) met een wetenschappelijk literatuuronderzoek.

Lees meer...

Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ vraagt om urgentie

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland en Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk hebben het Adviesrapport in ontvangst genomen van het kernteam ‘geothermie gebouwde omgeving’ (zie filmpje). Het adviesrapport bevat een agenda om geothermie in de gebouwde omgeving te versnellen, met daarin vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie.

Lees meer...

Plan voor hergebruik booreilanden voor geothermie

Een Australisch bedrijf beweert dat het oude booreilanden in de Noordzee kan ombouwen zodat ze niet langer olie en gas oppompen, maar in plaats daarvan aardwarmte. Het nuttig hergebruik van de booreilanden zou tientallen miljarden euro's aan afschrijvingskosten kunnen schelen.

Lees meer...