Creation: Free Design

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Lees meer...

Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie zijn we gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening.

In deze consultatiereactie bieden wij een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te laten sluiten op de verdere ontwikkeling en versterking van geothermie.

Consultatiereactie Wet collectieve warmtevoorziening

Analyse concept Regionale Energiestrategieën

De NVDE heeft inmiddels 28 concept-RES’en bestudeerd. Platform Geothermie en EBN hebben geholpen om na te gaan hoe aardwarmte is opgenomen in de RES'en. We zien dat de mogelijkheden voor grootschalige warmteproductie met de concept RES-en goed in kaart zijn gebracht. In bijna alle concept-RES’en is gekeken naar de potentie van aardwarmte als bovenregionale bron voor warmtenetten. Om van deze eerste analyses te komen tot een uitvoerbare warmtetransitie is nog een grote stap nodig.

Lees meer...

Rapport over gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

De Gezondheidsraad heeft haar advies over ‘gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan diverse ministeries. Platform Geothermie heeft vorig jaar deelgenomen aan een sessie van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van de energietransitie. In het rapport staat dat aardwarmte tijdens de boorfase voor geluidsoverlast kan zorgen. Hiervoor kunnen aanpassingen worden gedaan.

Lees meer...

Voorstel wijziging Mijnbouwwet gepubliceerd

Afgelopen donderdag 16 juli is het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. In de stukken is het wetsvoorstel te vinden samen met de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.

Lees meer...

Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsstudie voor onderzoeksproject Lean

15 juli jl. is het rapport van de haalbaarheidsstudie verschenen, die Warmtebron Utrecht voor onderzoeksproject Lean heeft laten uitvoeren om geschikte locaties in beeld te brengen voor het vervolgonderzoek.

Lees meer...

'Ondiepe bodemwarmte lonkt voor wie durft'

Er is sprake van 'koudwatervrees' om nieuwe warmtetechnieken breed te omarmen, constateert Wiebes recent bij een debat over het trage tempo van verduurzaming in ons land. Europa heeft de ambitie klimaatneutraal te worden. Om dit waar te maken, kunnen we niet vol inzetten op een enkele energiebron. De energietransitie heeft verschillende kritieke bouwstenen. Eén zo'n bouwsteen is geothermie, waar marktleider Engie fors op inzet, licht key account manager Agri en Tuinbouw Edith Post toe aan Nieuwe Oogst.

Lees meer...

Steun de duurzame doorstart

Platform Geothermie steunt de ‘Duurzame Doorstart’ campagne van de NVDE. Er is de afgelopen tijd veel creativiteit losgemaakt. We hebben gezien dat het anders kan. De overheid investeert en duurzame innovatie brengt ons verder. Miljoenen mensen en duizenden bedrijven zijn al bezig. Bewijzen elke dag dat het kan: duurzaam sterk verder.

Lees meer...

Innovatieve boortechniek belooft nieuwe mogelijkheden voor winnen aardwarmte

TNO gaat samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN in het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) onderzoeken of met een innovatieve boortechniek de productie van geothermische warmte uit dunne aardlagen economisch haalbaar kan worden gemaakt. Met dit project wil het consortium aantonen dat de nieuwe boortechniek de productie uit dunne aardlagen kan verbeteren met 30 tot 100%. Het onderzoeksproject is positief beoordeeld door het Europees subsidieprogramma Geothermica en heeft een subsidiebeschikking van maximaal 5,7 miljoen euro gekregen.

Lees meer...