Creation: Free Design

Inwerkingtredingsdatum Mijnbouwwet: streefdatum 1 januari 2023

De Rijksoverheid meldt dat het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Mijnbouwwet nu bij de Eerste Kamer ligt om behandeld te worden. In een infographic is het proces van de wijziging van de Mijnbouwwet en de daarbij behorende stappen schematisch weergegeven.

Lees meer...

'Hier lopen warmtenetten en geothermieprojecten tegenaan'

Tijdens het derde webinar in de reeks Partners in energie-uitdagingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd er gesproken over de pijnpunten bij het aanleggen van een warmtenet en de hulpvraag aan de overheid voor geothermie.

Lees meer...

Mijnbouwwet met meerderheid stemmen aangenomen

Vanmiddag (22 februari) is de Mijnbouwwet met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ook de voor de geothermiesector belangrijke amendementen over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de Wet binnen 3 jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.

Lees meer...

Factsheet Testwater van geothermie

Geothermie Nederland publiceert een factsheet over testwater van geothermie. Bij de realisatie van een geothermie ‘doublet’ wordt testwater opgepompt. Door de samenstelling van dit zoute water kan het niet zomaar worden afgevoerd. Bij de verwerking van dit water komen diverse aspecten kijken die bepalend zijn voor de lozingsroute.

Lees meer...

Belangstelling voor aardwarmte uit voormalige gasputten

De verwachting is dat dit jaar een belangrijke stap gezet kan worden bij het project om aardwarmte te winnen uit voormalige NAM-gasputten in Zuidoost-Drenthe (Klazienaveen).

Lees meer...

Word jij onze nieuwe beleidsaviseur? - bekijk de vacature

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan bieden wij je de kans.
Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een beleidsadviseur:

Lees meer...

ICO Aardwarmte publiceert kennisdocument

ICO Aardwarmte reflecteert op twee jaar debat over de toepassing van geothermie in de provincie Utrecht. De reflectie is samengevat in het kennisdocument: Sámen werken aan geothermie.

Lees meer...

Kadaster: ‘meeste verwarming straks van warmtenetten’

Het Kadaster verwacht dat woningen in Nederlandse steden in de toekomst vooral worden verwarmd door warmtenetten. Zo'n 3,5 miljoen huizen in stedelijk gebied kunnen volgens hun analyse het beste worden aangesloten op een warmtenet.

Lees meer...

Minister verlengt maximale winningsduur geothermie

De rechter heeft bepaald dat de winningsvergunning voor aardwarmtebedrijf Greenwell 35 jaar in plaats van 30 jaar geldig is. Eerder dit jaar bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag dat de winningsvergunning van 30 jaar niet voldoende onderbouwd is voor een besluit. De rechter stelde het ministerie voor de keuze deze termijn beter te onderbouwen of anders te besluiten. Het ministerie kiest voor het laatste, blijkt uit een besluit in de Staatscourant.

Lees meer...