Creation: Free Design

Korte terugblik 2018 & vooruitblik naar 2019

In 2018 heeft de geothermie in Nederland zich weer verder ontwikkeld. In februari werd duidelijk dat we in 2019 gastheerland zullen zijn van het European Geothermal Congress, mede als blijk van waardering voor de groei van geothermie in ons land. Verder is in mei 2018 het Masterplan Aardwarmte verschenen, en zijn dit jaar vier geothermieprojecten geïnitieerd, meer dan ooit! De toegenomen belangstelling voor geothermie vanuit de gebouwde omgeving is goed merkbaar geweest in het grote aantal verzoeken voor lezingen, deelname aan conferenties et cetera.

Lees meer...

Engelstalige versie van het Masterplan is uit

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een vertaling voor het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Lees het Master Plan Geothermal Energy in The Netherlands 

Europese oproep voor verhoogd gebruik van geothermische energie

In een open brief hebben verschillende europese geothermische organisaties opgeroepen om meer gebruik te gaan maken van geothermische energie.

Stichting Platform Geothermie ondersteunt deze oproep en is daarom mede-ondertekenaar.

Lees meer...

HVC krijgt opsporingsvergunning voor geothermie in Den Helder en Lelystad

Lees hier het persbericht van HVC wat 21 november is gepubliceerd en kijk op de site

Lees meer...

Bob Harskamp special observer bij IGA

Bob Harskamp, business development manager bij Well Engineering Partners uit Hoogeveen is benoemd als special observer bij het bestuur van IGA. De benoeming bij de International Geothermal Association gaat per direct in en zien we als een waardering voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland. We feliciteren Bob van harte en wensen hem veel succes toe.

TU Delft krijgt geothermische bron

TU Delft doet onderzoek naar nieuwe materialen en innovatieve manieren om ondergrondse processen rondom geothermie te monitoren. Onlangs kreeg de universiteit in het kader van het EPOS-NL-project ruim 5 miljoen euro van NWO voor wetenschappelijke apparatuur ten behoeve van een geothermische onderzoeksput.
Lees hier onder het persbericht van de TU Delft.

Lees meer...

Nieuwe korte film verkenningsfase Aardwarmte online

Op de website hoewerktaardwarmte.nl staat een nieuwe korte film over de verkenningsfase voor het winnen van aardwarmte. Hierin leggen de samenwerkende partijen uit hoe het verkennende seismisch onderzoek naar de ondergrond plaatsvindt. Dit is de eerste stap in het geothermieproces. Na de verkennende fase volgend de fases Opsporen en Winnen.

Lees meer...

Onderzoek mogelijkheden Ultradiepe aardwarmte in Nederland gaat van start

De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe aardwarmte in Nederland te onderzoeken.

Lees meer...

Nieuw warmtescenario gepubliceerd door Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft een nieuw CO2-reductiescenario berekend: het warmtescenario. In dit onderzoek keek men naar de mogelijkheden van geïntegreerde CO2-reductie door duurzame warmte en een mix van elektronen en moleculen.

"Eerder had Berenschot al twee uiterste scenario’s doorgerekend: een elektronenscenario en een moleculenscenario. In beide gaat de CO2-emissie in 2050 terug naar vrijwel nul. Dit derde scenario, het warmtescenario, doet dit ook, met meer integratie tussen de sectoren."

Lees het hele artikel en het onderzoek op de website van Berenschot.