Creation: Free Design

Harskamp en Wielenga kandidaat voor hoofdbestuur IGA

Binnenkort kiest de IGA (International Geothermal Association) een nieuw hoofdbestuur. Vanuit Nederland dragen we als Platform Geothermie twee kandidaten voor: Bob Harskamp (Well Engineering Partners) en Jelle Wielenga (Lloyds Register). We zijn zeer verheugd dat zij zich beschikbaar hebben gesteld.

De IGA is een wereldwijd opererende organisatie voor de ontwikkeling van geothermie of, zoals ze het zelf zeggen:
The IGA aims at being the leading world authority in matters concerning the research and development of geothermal energy by setting educational standards and offering worldwide energy solutions and in-house technical support, with special support for countries in early stages of geothermal development.

Een Nederlandse vertegenwoordiging is onder andere van belang om de vraagstukken van ‘laag-enthalpie landen’ op de agenda te houden, naast die van de hoog-enthalpie/ vulkanische gebieden.
In mei wordt de definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt. De stemming, door alle partijen die zijn aangesloten bij de diverse geothermische sectororganisaties in de wereld, vindt plaats in het tweede halfjaar van 2019.

Geothermie als sleutelelement voor het vergroenen van tuinbouwbedrijven

'Geothermische verwarming heeft een grote rol gespeeld in de vergroening van tuinbouwactiviteiten in de gebieden Honselersdijk en Kwintsheul in Nederland.', zegt ThinkGeoenergy. 

Lees meer: Geothermie als sleutelelement voor het vergroenen van tuinbouwbedrijven

22 maart Symposium 'Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie'

Stichting Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland en Geologische Dienst Nederland van TNO nodigen u van harte uit voor het symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’ op vrijdag 22 maart bij TNO in Utrecht.

Lees meer: 22 maart Symposium 'Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie'

symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’

Stichting Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland en Geologische Dienst Nederland van TNO nodigen u van harte uit voor het symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’ op vrijdag 22 maart bij TNO in Utrecht.

Lees meer: symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’

Toename Geothermie in 2018


Infographic Geothermie in 2018In 2018 groeide de hoeveelheid gewonnen aardwarmte met 19,5%. Dit blijkt uit de productiecijfers verzameld door branchevereniging DAGO.

Lees meer: Toename Geothermie in 2018

Opsporingsvergunning voor HVC in Drechtsteden

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond in de Drechtsteden geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Lees meer: Opsporingsvergunning voor HVC in Drechtsteden

Belgisch Noord-Limburg onderzoekt geothermie

Vito neemt in Belgie deel aan het Europese project DGE-ROLLOUT, dat in Nederland, Duitsland en Belgie nagaat hoe ze optimaal aardwarmte kunnen winnen. Binnenkort start er een onderzoek naar het potentieel van aardwarmte in de ondergrond van Bree en Lommel, Belgie. Voor dit project is door het provinciaal bestuur 126.000 euro vrijgemaakt.

VITO gaat als één van de projectpartners zich kunnen toeleggen op de realisatie van geothermische demonstratie-activiteiten.

Lees meer: Belgisch Noord-Limburg onderzoekt geothermie

Richtlijn voor veilige aardwarmte Brabant

De richtlijn geothermie Brabant is op 31 januari jl. vastgesteld en ondertekend door de volgende partijen: provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Geothermie Brabant B.V., DAGO: de branche-organisatie van geothermie operators en diverse gemeenten in Brabant.

Lees meer: Richtlijn voor veilige aardwarmte Brabant

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

Persbericht

Delft en Middenmeer, 22 januari 2019

De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg. Het Platform Geothermie en de brancheorganisatie DAGO zetten zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. In de media-aandacht van de afgelopen dagen zien wij een paar onderwerpen die om toelichtingvragen.

Lees meer: Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector