Creation: Free Design

Kamerdebat Mijnbouwwet goed verlopen

Gisteravond vond het plenaire Kamerdebat plaats over de wijziging van de Mijnbouwwet, specifiek over de aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Geothermie Nederland kijkt positief terug op dit debat. Het is overduidelijk dat de Kamer en ook staatssecretaris Vijlbrief er alles aan is gelegen dat geothermie goed van de grond komt om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren.

Lees meer...

'Uitstel en mogelijk afstel voor geothermieprojecten door trage vergunningverlening'

De aardwarmtesector doet een dringende oproep aan de politiek om ervoor te zorgen dat projecten gemakkelijker van de grond komen. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland in een videogesprek met Energeia: “Alle analyses wijzen uit dat geothermie een onmisbare schakel in de warmtetransitie is. Er is in het huidige politieke klimaat dan ook ruimte om geothermie te ondersteunen. Tegelijkertijd lopen we tegen een aantal problemen aan. De vraag is nu hoe we het draagvlak kunnen vertalen in goede instrumenten waarmee stappen gezet kunnen worden.”

Lees meer...

Persbericht: Geothermie in de startblokken voor sterke groei

Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn.

Lees meer...

Geothermie Nederland lanceert sectordocument

De geothermiesector staat in de startblokken voor sterke groei. Ons sectordocument ‘Geothermie in de startblokken voor sterke groei’. laat zien waar wij staan, welke activiteiten de aandacht hebben gekregen en nog gaan krijgen om de groei mogelijk te maken.

Image download sectordocument

Lees meer...

WellPerform krijgt Nederlandse vestiging

Interview Niels Frinks

Het Deense adviesbureau WellPerform kondigt de oprichting aan van WellPerform BV met een hoofkantoor in Heerhugowaard.

Lees meer...

Nieuwe EBN infographic 'De knop om!' Energie in cijfers 2022

De feiten en cijfers uit de infographic maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030. Van de benodigde PetaJoule (PJ) is nog slechts 300 PJ beschikbaar van hernieuwbare bronnen, waarvan circa 6 PJ (PetaJoule) afkomstig van aardwarmte. Voor ons geeft dit nog eens extra motivatie om dat aandeel te vergroten.

Lees meer...

Winnen jullie de EGEC ‘Innovation Award 2022’?

Tot 17 januari a.s. kunnen organisaties nog een aanvraag indienen voor de EGEC ‘Innovation Award 2022’. Heeft je organisatie een mooie casus die een sleutelrol zal spelen in de toekomstige ontwikkeling van geothermie?

Lees meer...

Indieningsformulieren beschikbaar voor hergebruik en verwijderen mijnbouwwerk

Het mijnbouwbesluit is gewijzigd ten aanzien van hergebruik en verwijdering met betrekking tot geothermie (in werking met ingang van 1 januari 2022). Er zijn standaardformulieren vorm gegeven (4 stuks) waarmee een aanvraag of melding moet worden gedaan. De verplicht te gebruiken formulieren zijn te vinden op Mijnbouwvergunningen.nl en de website van Nlog - kop 'Indieningsformulieren buiten werking melding, aanvraag ontheffing, instemming verwijderingsplan en rapport over verwijderen'. 

'Nieuw coalitieakkoord: miljarden voor energietransitie'

In het coalitieakkoord is te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen. Bedragen en instrumenten zijn in het akkoord slechts globaal genoemd. Volgens Tweede Kamerlid Silvio Erkens (energiewoordvoerder VVD) wordt de €15 mrd voor “hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” in het komende Klimaat- en transitiefonds (totaal budget €35 mrd) gelijk verdeeld over de sectoren waterstof, geothermie en hernieuwbaar gas.

Lees meer...