Creation: Free Design

Aardwarmteproject in Leeuwarden van start

 Op 18 mei is in Leeuwarden het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden. Met deze aardwarmte kunnen eind 2022 via een warmtenet de eerste gebouwen van de stad van duurzame warmte worden voorzien en later hele stadswijken.

Lees meer...

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Hans de Groene, directeur Vewin nam 6 mei 2021 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst van Frank Schoof, bestuurslid van Geothermie Nederland en Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN. Tijdens de ontvangst bij geothermieproject Trias Westland spraken de aanwezigen over hetgeen nodig is in het belang van de bescherming van grondwater en de inspanningen die de geothermiesector verricht om aardwarmte veilig te kunnen winnen.

Lees meer...

RNES Aardwarmte - garantieregeling open tot 15 september 2021

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Maar aangezien een boring zeer kostbaar is, kan een misboring grote financiële gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken. De RNES regeling gaat in 2021 voor de 9e keer open.

Lees meer...

'Glastuinbouw is wegbereider aardwarmte'

Geothermie Nederland heeft de ambitie om in 2030 de aardwarmteproductie in Nederland op te voeren naar 20 petajoule per jaar, gelijk aan het verbruik van alle huishoudens in Rotterdam en omgeving. Veertig projecten in de pijplijn moeten ervoor zorgen dat niet alleen de glastuinbouw, maar ook de gebouwen meer gebruik gaan maken van aardwarmte.
Lees het volledige artikel op Nieuweoogst.nl

Lees meer...

SodM onderzoek naar risico’s van opwarming ondiepe ondergrond

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet de effecten van opwarming van de put en de omgeving van de put onderzoeken door TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO) met een wetenschappelijk literatuuronderzoek.

Lees meer...

Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ vraagt om urgentie

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland en Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk hebben het Adviesrapport in ontvangst genomen van het kernteam ‘geothermie gebouwde omgeving’ (zie filmpje). Het adviesrapport bevat een agenda om geothermie in de gebouwde omgeving te versnellen, met daarin vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie.

Lees meer...

Plan voor hergebruik booreilanden voor geothermie

Een Australisch bedrijf beweert dat het oude booreilanden in de Noordzee kan ombouwen zodat ze niet langer olie en gas oppompen, maar in plaats daarvan aardwarmte. Het nuttig hergebruik van de booreilanden zou tientallen miljarden euro's aan afschrijvingskosten kunnen schelen.

Lees meer...

Wayland Energy start aanleg tweede aardwarmtebron

Wayland Energy B.V. start deze zomer met de aanleg van een nieuwe aardwarmtebron in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning op 31 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant. In de gemeente Lansingerland wordt al op diverse locaties aardwarmte gewonnen. De eerste aardwarmtebron van Wayland Energy bevindt zich aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek en levert sinds 2018 warmte aan 88 ha kassen.

Lees meer...

Toepassing aardwarmte groeit met 10 procent

Het gebruik van aardwarmte nam in 2020 met 10 procent toe ten opzichte van 2019. Er werd in 2020 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei in productie van de doubletten die in 2019 in bedrijf zijn gegaan en in 2020 voor het eerst een volledig jaar hebben gedraaid. De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. De toepassing van aardwarmte in Nederland in 2020 leverde een besparing van 176 miljoen m3 aardgas. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas van 117.500 woningen en een reductie van CO2-emissie van 333.000 ton.

Lees meer...