Creation: Free Design

Richtlijn voor veilige aardwarmte Brabant

De richtlijn geothermie Brabant is op 31 januari jl. vastgesteld en ondertekend door de volgende partijen: provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Geothermie Brabant B.V., DAGO: de branche-organisatie van geothermie operators en diverse gemeenten in Brabant.

Lees meer: Richtlijn voor veilige aardwarmte Brabant

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

Persbericht

Delft en Middenmeer, 22 januari 2019

De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg. Het Platform Geothermie en de brancheorganisatie DAGO zetten zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. In de media-aandacht van de afgelopen dagen zien wij een paar onderwerpen die om toelichtingvragen.

Lees meer: Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend in de regio IJmondgemeenten. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Lees meer: HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Korte terugblik 2018 & vooruitblik naar 2019

In 2018 heeft de geothermie in Nederland zich weer verder ontwikkeld. In februari werd duidelijk dat we in 2019 gastheerland zullen zijn van het European Geothermal Congress, mede als blijk van waardering voor de groei van geothermie in ons land. Verder is in mei 2018 het Masterplan Aardwarmte verschenen, en zijn dit jaar vier geothermieprojecten geïnitieerd, meer dan ooit! De toegenomen belangstelling voor geothermie vanuit de gebouwde omgeving is goed merkbaar geweest in het grote aantal verzoeken voor lezingen, deelname aan conferenties et cetera.

Lees meer: Korte terugblik 2018 & vooruitblik naar 2019

Engelstalige versie van het Masterplan is uit

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een vertaling voor het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Lees het Master Plan Geothermal Energy in The Netherlands 

Europese oproep voor verhoogd gebruik van geothermische energie

In een open brief hebben verschillende europese geothermische organisaties opgeroepen om meer gebruik te gaan maken van geothermische energie.

Stichting Platform Geothermie ondersteunt deze oproep en is daarom mede-ondertekenaar.

Lees meer: Europese oproep voor verhoogd gebruik van geothermische energie

HVC krijgt opsporingsvergunning voor geothermie in Den Helder en Lelystad

Lees hier het persbericht van HVC wat 21 november is gepubliceerd en kijk op de site

Lees meer: HVC krijgt opsporingsvergunning voor geothermie in Den Helder en Lelystad

Bob Harskamp special observer bij IGA

Bob Harskamp, business development manager bij Well Engineering Partners uit Hoogeveen is benoemd als special observer bij het bestuur van IGA. De benoeming bij de International Geothermal Association gaat per direct in en zien we als een waardering voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland. We feliciteren Bob van harte en wensen hem veel succes toe.

TU Delft krijgt geothermische bron

TU Delft doet onderzoek naar nieuwe materialen en innovatieve manieren om ondergrondse processen rondom geothermie te monitoren. Onlangs kreeg de universiteit in het kader van het EPOS-NL-project ruim 5 miljoen euro van NWO voor wetenschappelijke apparatuur ten behoeve van een geothermische onderzoeksput.
Lees hier onder het persbericht van de TU Delft.

Lees meer: TU Delft krijgt geothermische bron