Creation: Free Design

SodM publiceert 'Staat van de sector'/ reactie Platform

14 juli 2017
Het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder op de ondergrond (SodM) heeft deze week de ‘Staat van de Geothermiesector’ uitgebracht. In het rapport constateert SodM diverse verbeterpunten rondom veiligheid, deskundigheid en financiële draagkracht. Platform Geothermie neemt deze aanbevelingen zeer serieus.

Lees meer...

Green Deal Ultra-diepe geothermie (UDG) getekend

19 juni 2017
De lang verwachte Green Deal tussen het ministeirie van Economische Zaken, zeven consortia, EBN en TNO is vandaag getekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van geothermie.

Lees meer...

Tender for 3 MW geothermal power plant, Holzkirchen

18 juni 2017
The geothermal project at Holzkirchen in Bavaria, Germany is in an ongoing tender process for the supply of a 3 MW ORC geothermal power plant (inclusive of turbine and condensation unit). The project is being developed by local developer Geothermal Holzkirchen GmbH.

Geopower Oudcamp legt boorterrein aan

13 juni
Het aardwarmteproject van Geopower Oudcamp (Maassluis) bevindt zich in de realisatiefase! De boorlocatie is aangelegd en in juni zal de boortoren opgebouwd gaan worden. Als de boortoren is opgebouwd volgend de twee boringen, waarna men de bovengrondse installaties en warmtenetwerk aanlegt. www.geopoweroudcamp.nl

Nieuwe bronnen voor bestaand Parijs geothermiesysteem

28 mei.
Thinkgeoenery.com bericht ons: A new geothermal district heating system has been inaugurated in Tremblay-en-France, just outside of Paris earlier this week. About 80% of the heating demand of the 10,000 inhabitants will now be covered by geothermal energy. The project was implemented by Dalkia and Idex, through their joint subsidiary Tremblay Géothermie, for the city of Tremblay-en-France.

Lees meer...

GeoThermics/ GeoEnergy masteropleiding in München

9 juni
The Technical University Munich (TUM) in Bavaria, Germany has announced a new GeoThermics/ GeoEnergy Masters program .
Application deadline: July 15, further details via Technical University of Munich (TUM)

Lees meer...

eerste mijnbouwactiviteit Trias Westland gestart

6 juni.
Trias Westland schrijft in de nieuwsbrief: In mei zijn de kassen op de boorlocatie gesloopt. Vorige week is de werkwaterput voor het boren van de conductor geslagen en gereed gemaakt voor gebruik.

Lees meer...

Marktoverzicht Europese geothermiekoepel EGEC

1 juni 2017
De Europese geothermiekoepel EGEC (voor diepe én ondiepe geothermie) heeft haar jaarlijkse Europees marktoverzicht gepubliceerd. Het korte rapport is op te vragen bij het Platformbureau. (want oim technische redenen niet te downloaden vanaf de website). In een kort filmpje staan de hoofdlijnen. Het uitgebreide rapport is voor EGEC-leden beschikbaar. Daarnaast hebben ze hun website en logo vernieuwd.

NVDE met 10-puntenplan naar de formateur

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) heeft, zoals een goede koepel behoort te doen :), een brief naar de formateur gestuurd met voorstellen om de energietransitie te versnellen. Lees de brief hier.