Creation: Free Design

Pieter van der Heuvel beëindigt lidmaatschap RvToezicht

1 januari 2018
Pieter van den Heuvel (PanTerra) heeft in verband met zijn pensioenering ook zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht & Advies van het Platform beëindigd. Pieter's inbreng werd zeer gewaardeerd. Heel hartelijk bedankt!

Kansen en belemmeringen voor geothermie bij gemeenten

20 december 2017.
Voor de partijen van het convenant 'bodem en ondergrond' (ministerie van I&W, VNG , IPO en UvW) is een onderzoek verricht naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie. Het rapport is hier te downloaden. 

Lees meer...

Marco van Soerland lid van Platform-bestuur

20 december 2017.
Marco van Soerland, directeur van Trias Westland B.V. en werkzaam bij HVC, is benoemd in het bestuur van Stichting Platfrom Geothermie, in de functie van secretaris. De heer Van Soerland is met Trias Westland al langer actief in de geothermie. Hij is mede gevraagd vanwege zijn kennis van stadsverwarming en de gebouwde omgeving.

Rathenau Instituut: grote behoefte aan voorlichting en dialoog over (ultra diepe) geothermie

13 december 2017.
Het Rathenau- Insituut constateert in een recente studie voor de provincie Noord-Brabant een grote behoefte aan voorlichting en dialoog over geothermie. Er zijn veel vragen, definities zijn de geïnterviewden niet helder en de verwachtingen zijn hooggespannen. Lees hier het volledige rapport, toepasselijk getiteld 'samen kennis aanboren'.

Lees meer...

Sjaak van der Tak lid Raad van Toezicht Platform Geothermie

22 november 2017.
Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Glaskracht Nederland) is heden gekozen in de Raad van Toezicht en Advies van het Platform Geothermie. Van der Tak is bij LTO nauw betrokken bij de verdere verduurzaming van de glastuinbouw, waarin de geothermie een belangrijke rol speelt. Het Platform is blij dat hij ons met zijn bestuurlijke ervaring en netwerk komt versterken.

Openstelling Garantieregeling aardwarmte per 1 januari 2018

13 december 2017.
Vanaf 1 januari 2018 wordt de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.

Lees meer...

SDE+ 2018 pakt slecht uit voor de uitbouw van geothermie

13 december 2017
Platfrom Geothermie en DAGO geven aan dat de voorgestelde SDE+ 2018 de uitbouw van geothermie vertraagt. In een notitie aan Tweede Kamerleden is dit verder uitgelegd.

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO bundelen de krachten

6 november 2017
Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO bundelen de krachten om te zorgen voor meer warmte, CO2 en gietwater voor de Westlandse kassen. Eerder tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst  Lees het persbericht voor meer informatie.

Team Hydreco GeoMEC uitgebreid

10 oktober 2017. 
Hydreco GeoMEC heeft zijn geothermie-team weer flink uitgebreid. Zo zijn een process engineer, een omgevingsmanager, een reservoir development manager en een plant manager toegevoegd. Lees hier het gehele persbericht.