Creation: Free Design

Portal voor financiering van Europese duurzame energieprojecten

24 oktober 2016

De Europese Commissie heeft op de website een 'portal' gemaakt om investeerders aan te trekken voor duurzame energieprojecten.

Lees meer...

TNO onderzoek Ultradiepe Geothermie verschenen

1 november 2016

TNO heeft een 'roadmap' opgesteld voor Ultradiepe geothermie voor gemeenten. Hierbij zijn Almere en Barendrecht als 'case' behandeld.

Lees meer...

Meerdere onderzoeken Kennisagenda gestart

23 oktober 2016

Naast enkele afgeronde opdrachten zijn er meerdere onderzoeken van de Kennisagenda gestart. (Onder andere betreffende verbuizing, well-integrity, ....

Lees meer...

Vier onderzoeken Kennisagenda Aardwarmte gereed

23 oktober 2016

Voor de Kennisagenda Aardwarmte zijn vier rapporten gereed gekomen.

  • 'Lozing van testwater bij geothermieprojecten' door IF Technology Een afwegingskader voor projecten die hiermee (in de boorfase of daarna) te maken hebben. 

Lees meer...

Update boring Nature's Heat

12 januari 2017
Men hoopt in januari de tweede put afgerond en getest te hebben, en in mei/juni de bovengrondse installatie in gebruik te kunnen nemen.
Verder is ...

Lees meer...

Risicobeheersing in de geothermie en gaswinning

5 september 2016

Lees meer...

Publieke perceptie van geothermie

5 september 2016

Internationaal onderzoek. Neemt u deel?
A research group from the International Geoscience Programme (IGCP) supported by UNESCO is working on a project to expand geothermal exploitation in Europe and the Americas.

Lees meer...