Creation: Free Design

Terugblik Week van de Aardwarmte 2021

Van 6 t/m 10 december vond voor de tweede keer de Week van de Aardwarmte plaats. Ruim 1000 deelnemers volgden live de diverse sessies die deze week werden aangeboden.

Lees meer...

Glastuinbouw springplank voor geothermie gebouwde omgeving

De aardwarmtesector is in Nederland een nog relatief jonge sector, zeker in vergelijking met sommige andere landen waar geothermie wordt toegepast. Dat neemt niet weg dat geothermie in de glastuinbouw een bewezen techniek is. Operators in de glastuinbouw hebben zich voor diverse innovaties ingezet die inmiddels internationaal hoge ogen gooien.

Lees meer...

Eerste oplossing NORM-afval een feit

Er is de afgelopen jaren door Geothermie Nederland gewerkt aan een oplossing voor legalisatie van het storten van NORM-afval, specifiek voor de situatie in Nederland. Voor geothermie-operators is de specifieke vrijgave van het afval inmiddels door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) goedgekeurd en uitgewerkt in een aangepaste Kernenergiewetvergunning.

Lees meer...

Activiteiten rondom seismiciteit

Geothermie Nederland onderneemt verschillende activiteiten op het gebied van seismiciteit in samenwerking met EBN en in afstemming met het ministerie van EZK.  Er wordt al langer gewerkt aan verschillende deelprojecten. Omdat er een grote samenhang is, hebben we de verschillende deelprojecten nu gebundeld.

Lees meer...

Week van de Aardwarmte

Van 6 t/m 10 december is de Week van de Aardwarmte 2021. Aan de hand van vier thema’s wordt inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn gratis online te volgen.
De week wordt georganiseerd op initiatief van EBN i.s.m. Geothermie Nederland en andere partners.

Lees meer...

Aparte openstelling SDE voor grootschalige warmteprojecten

‘Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen’. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, was daarin duidelijk tijdens een gesprek met de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Bolscher: ‘Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil. Er zijn geen wettelijke beperkingen om niet tot creatieve oplossingen te kunnen komen.’ Dit zijn ook de aandachtspunten die Geothermie Nederland meegeeft aan de Tweede Kamer voor de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer...

'Op weg naar een grotere rol voor geothermie in Nederland'

'Geothermie kan potentieel een grote bijdrage leveren aan de energietransitie, want Nederland is gezegend met een goede ondergrond. Maar hoewel de sector professioneler is geworden, staan we pas aan het bgin van de ontwikkeling. En alle begin is moeilijk. De overheid kan de ontwikkeling van geothermie stimuleren door de regels van het spel te bepalen, en door warmtenettten grootschalig van de grond te krijgen', aldus Jilles van den Beukel in Energeia. 

Lees meer...

Leidraad aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd

In de afgelopen periode heeft Geothermie Nederland best practices verzameld voor het schrijven van een aanvraag. Ook is het omgevingsrecht en diens relatie tot relevante milieuwetgeving uitgezocht. Dit heeft geresulteerd in een leidraad (oktober 2021). De leidraad is door Geothermie Nederland ontwikkeld in nauw overleg met aanvragers (aardwarmte, olie/gas), adviseurs en het bevoegd gezag.

Lees meer...

Wayland Energy heeft zich aangesloten bij Cooperatie Aardwarmte Beheer Nederlan

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Lees meer...