Creation: Free Design

Ammerlaan TGI wint EZK Energy Award 2020!

Met behulp van aardwarmte bespaart Ammerlaan The Green Innovator 25.000 ton aan CO2 per jaar. Naast de eigen kassen, maken 24 andere kwekers, appartementen in Pijnacker-Noord, het Stanislas College, een sportcentrum en een zwembad gebruik van de aardwarmte van Ammerlaan. De kweker van tropische planten viel op door de unieke inpassing van geothermie in de omgeving.

Lees meer...

Reactie Geothermie Nederland op Kamerbrief over SDE++-regeling

Vanuit Geothermie Nederland (destijds DAGO en SPG) hebben we als reactie op de consultatie SDE++ in 2020 en 2021 onze zorgen geuit over de huidige SDE++-regeling.

Lees meer...

Artikel FD 'Zonder subsidie komt aardwarmte niet van de grond'

Volgens het Klimaatakkoord van dit kabinet moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn in 2050. Geothermie kan zich ontwikkelen tot serieus alternatief, maar de techniek is complex. Daardoor blijft de huidige subsidiepot buiten bereik. De kans is levensgroot dat aardwarmteprojecten dit jaar geen subsidie zullen ontvangen.

Lees meer...

Online magazine Green Deal Participatie

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is na drie jaar afgerond. In deze Green Deal is de gedragscode voor geothermie opgenomen. Om de resultaten van de Green Deal te vieren zijn alle opgeleverde producten verzameld in een digitaal afsluitingsmagazine.

Lees meer...

Bijdrage onderzoek TU Delft

De TU Delft (Dennis Voskov, Alex Daniilidis) wil een onderzoek opstarten waarvoor ze steun en input vanuit het bedrijfsleven nodig heeft. De studie betreft een verbeterde risicoanalyse voor aardwarmtesystemen door kwantificering van geologische, fysische, economische en technologische onzekerheden.
Op dit moment gaat het over een ‘letter of support’ en de bereidheid deel te nemen aan enkele overleggen.

Nieuwsgierig en/of geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie (en de contactpersoon) (pdf).

Nieuwe EBN infographic ‘Energie in Cijfers'

Uit de infographic blijkt dat Nederland nog maar 1 uur en 49 minuten per dag leeft van duurzame energie. Waarvan 3 minuten van aardwarmte. Voor ons geeft dit nog eens extra motivatie om dat aandeel te vergroten. 

EBN infographic def

Lees meer...

In Zwolle wordt volgend jaar geboord naar aardwarmte

Door de gunstige aardlaag en de voortvarende besluitvorming van de gemeente wordt met de al eerder toegezegde 5,6 miljoen euro Europese steun doorgepakt in Zwolle. De komende tijd volgen verdere onderzoeken, waarna hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2022 voor het eerst  wordt geboord. 

Lees meer...

Antwoord op vragen over 'Duurzaamheid geothermie in warmtenetten'

Op donderdag 17 december jl. organiseerden we samen met TNO het webinar Duurzaamheid geothermie in warmtenetten. Meer dan 200 deelnemers volgden het webinar. Tijdens het webinar is gekeken naar de berekeningen van de duurzaamheid van de bron, naar de duurzaamheid van een warmtenet dat wordt gevoed met een geothermiebron en naar de vervolgstappen die nodig zijn. Niet alle vragen konden ter plekke worden behandeld. De schriftelijke reactie op een aantal vragen is nu gepubliceerd.

Lees meer...

Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit

Warmte Coöperatie Kralingerpolder is uitgebreid met 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. De warmtecoöperatie beslaat nu 160 hectare aan glastuinbouwgrond.Met de samenwerking willen de bedrijven in deze gebieden stappen zetten in de energietransitie en projecten ontwikkelen voor duurzame warmte.

Lees meer...