Creation: Free Design

Onderzoek ' samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet. Fase II Klantreizen'

IPO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd waarin de samenloop van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier cases.

Lees meer...

Publicatie Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (ook wel NOVI genoemd) is gepubliceerd. De visie benadrukt de ruimte die nodig is voor duurzame energie. Aardwarmte en de bijbehorende infrastructuur nemen weinig ruimte in beslag.  

Zie www.denationaleomgevingsvisie.nl

 

Pleidooi koolstofprijs voor verwarming en koeling in de EU

De European Geothermal Energy Council (EGEC) pleit voor een koolstofprijs voor verwarming en koeling in de Europese Unie. Alleen met een eerlijke prijs voor alle vormen van energie en de reële kosten die eraan verbonden zijn, zal het in staat zijn om de ambities klimaatneutraal in 2050 te bereiken. Lees het pleidooi.

halfjaar statement 2020 EGEC

EGEC heeft een halfjaar statement 2020 gemaakt met een reflectie over het eerste half jaar van 2020 en de impact van covid-19 op de ontwikkelingen en uitvoering van het Europees Climate and Energy Package for 2030, met de gevolgen voor de ontwikkelingen van aardwarmte. Lees verder

Enquête inventarisatie effecten coronacrisis op duurzame energietransitie (deel 4)

Sinds 19 maart heeft de NVDE drie inventarisaties gehouden van de effecten van de coronacrisis op de energietransitie. De wereld verandert snel tijdens de coronacrisis. Daarom vindt er nogmaals een inventarisatie plaats – deel 4. Invullen kan tot 1 oktober: Start de enquete

Lees hier
over de eerdere resultaten en de analyse per branche.

Nieuwe uitgave Focus - energie in beweging' (editie 2, 2020)

'Focus - energie in beweging' een uitgave van EBN opnieuw is verschenen (editie 2, 2020) met deze keer veel aandacht voor aardwarmte.

Focus op energie

Patrick Zwaan neemt afscheid van de Raad van Toezicht

Na ruim 6 jaar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Platform Geothermie is Patrick Zwaan recent teruggetreden.
Patrick was vanuit de Rabobank al in 2008 betrokken bij de financiering van de eerste geothermieprojecten, als sectormanager Tuinbouw. Daardoor kwam hij in contact met alle stakeholders van deze ‘nieuwe sector’, wat voor een toezichtfunctie waardevolle inzichten oplevert.

Lees meer...

Warmtemonitor

Eind augustus is de warmtemonitor 2019 gepubliceerd. RVO heeft CBS en TNO gevraagd een update te maken van het rapport Warmtemonitor 2017 met cijfers over 2018 en 2019.
We zien dat het aandeel hernieuwbare warmte stijgt met 7%. Aardgas is nog steeds de belangrijkste energiebron voor warmtevoorziening, maar geeft een dalende lijn weer sinds 2004 naar 76 procent in 2019.

Lees meer...

SDE2020 najaarsronde opent op 24 november

De Kamerbrief van 14 september 2020 geeft aan dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.
In de kamerbrief staat ook dat een aantal zaken wijzigt ten opzichte van eerdere kamerbrieven. Zo zijn de basisbedragen voor de CCS lager en bedraagt de openstelling in fase 1 65 €/ton CO2. De SDE++ 2020 gaat van start op 24 november 2020 en sluit op 17 december 2020.
Vier geothermieprojecten hebben een positieve beschikking ontvangen in het voorjaar van 2020. RVO heeft op ruim 7.000 subsidieaanvragen positief beslist.