Creation: Free Design

SodM onderzoek naar risico’s ultradiepe geothermie (UDG)

Wat zijn de risico’s van ultradiepe geothermie (UDG) en enhanced geothermal systems (EGS - gestimuleerde geothermie systemen) en hoe zijn deze risico’s te beperken? Dat waren de centrale vragen in het wetenschappelijk onderzoek dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM).

Lees meer...

Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ’s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus.

Lees meer...

Geothermie Nederland 1 januari 2021 van start

Vanaf januari gaat Stichting Platform Geothermie samen met DAGO op in de nieuwe brancheorganisatie, Geothermie Nederland. Op 10 en 11 december stemden de leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie in met het samengaan van beide organisaties in één brancheorganisatie.

Lees meer...

TNO-onderzoek: Geothermie duurzame energiebron

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? TNO deed onderzoek en zet in een whitepaper de feiten op een rij.

Lees meer...

Nieuw EnergieAkkoord van Greenport West-Holland

Circa 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend, waaronder Geothermie Nederland. Samen zetten zij zich in voor het versnellen van de energietransitie in de Greenport.
Het nieuwe akkoord is opgesteld voor de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Lees meer...

NP RES zoekt bedrijven voor toekomstige samenwerking - deadline 15 december a.s.

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) ondersteunt 30 regio’s bij het ontwikkelen van hun RES. Zij zoekt marktpartijen die hen daarbij met hun kennis, expertise en netwerk kunnen versterken.
Geinteresseerden kunnen vóór woensdag 16 december een online kennismakingspitch insturen.

Lees meer...

Podcast: Geothermie voor de glastuinbouw

Geothermie is een duurzame warmtebron in de glastuinbouw en belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in Nederland.
Maar het gebruik van geothermie kent ook de nodige uitdagingen.

Ivan Das van Rabo Projectfinanciering en René Gomersbach, sectorspecialist tuinbouw delen hun visie op de mogelijkheden van aardwarmte in de glastuinbouw in een Rabo-Podcast:

Lees meer...

Ook uitstel voor SDE+-projecten met realisatiedeadline in de eerste helft 2021

SDE-projecten die in de eerste helft van 2021 gerealiseerd hadden moeten worden krijgen meer tijd.
De ontheffing gold al voor projecten die in 2020 van start hadden moeten gaan, en loopt nu door tot 1 juni 2021.

Lees de Kamerbrief (d.d. 24-11-2020)

Reactie op gewijzigde Mijnbouwwet

De werkgroepen PA en Gebouwde omgeving van Platform Geothermie en deelnemende gemeenten en provincies hebben de afgelopen periode gewerkt aan een reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet die op 16 juli 2020 door de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel ‘Aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte’ wordt terechte aandacht besteed aan het verbeteren van het vergunningsstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte.

Namens de sector brengen we verbeterpunten naar voren in deze position paper.