Creation: Free Design

Meld je aan voor de Open Energie Dag!

Op de allereerste Open Energie Dag op 11 september kunnen burgers door het hele land duurzame energieprojecten in hun omgeving bezoeken. Voor de geothermiesector een mooie kans het grote publiek kennis te laten maken met aardwarmte.

Lees meer...

'Zó werkt energie in Nederland' - over het energiesysteem in Nederland

Eind juni is het nieuwe boek gelanceerd: Zó werkt energie in Nederland. In vijf hoofdstukken die elk een eigen perspectief op het energiesysteem vertegenwoordigen, bevat ‘Zó werkt energie in Nederland’ de antwoorden op tientallen vragen die samen het verhaal over het energiesysteem vertellen. 

Lees meer...

‘Glastuinbouw geeft energie!’

De Provincie Zuid-Holland organiseert online innovatietours. Tijdens de laatste innovatietour op 8 juli 2021 stond de glastuinbouw centraal ‘Glastuinbouw geeft energie!’ Veel lof was er voor de telers die zelf de stap hebben gezet om te verduurzamen met geothermie. 

Lees meer...

Rapport Ecorys: Inzicht in aanvullende beleidspakketten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving is opnieuw doorgerekend. De studie van Ecorys brengt in kaart wat er nodig is om mensen op grotere schaal in beweging te krijgen. Daarbij is gekeken naar de benodigde extra middelen en naar een verstandige balans tussen twee sporen: het gebiedsgerichte spoor en het individuele spoor.

Lees meer...

Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

De provincie Groningen heeft Deep Atlas uit Groningen ruim 38.000 euro subsidie toegekend voor de aanschaf van een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera. De provincie Groningen meldt dat met deze technologie beter kan worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn.

Lees meer...

Groei duurzame energie in Westland dankzij aardwarmte Trias Westland

Vanaf 1 juli is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland officieel in bedrijf. Het tweede aardwarmtedoublet is een uitbreiding op het eerste doublet. De geproduceerde warmte, goed voor meer dan 40 MWth, staat gelijk aan het energieverbruik van ruim 40.000 huishoudens per jaar. Met de uitbreiding levert Trias Westland duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwondernemers in de omgeving, Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier.

Lees meer...

Rapport Innovatie Aardwarmte 2021: Innovatie kan aardwarmtesector helpen versnellen

Geothermie Nederland en EBN hebben afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat leverde meer dan 120 ideeën op. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector.

Lees meer...

Radio-interview 'Energiesector oneens met rapport Rekenkamer'

Drinkwater en geothermie gaan goed samen. Herman Exalto, programma manager geo-energie bij EBN, vertelt bij BNR Nieuwsradio (21 juni 08:03 uur) waarom de energiesector het oneens is met het rapport van de Rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'.

Lees meer...

Drinkwater en geothermie kunnen hand in hand veilig en verantwoord de toekomst in

Geen risico voor drinkwatervoorziening
De Algemene Rekenkamer kwam gisteren met een onderzoeksrapport naar buiten over de interactie tussen geothermie en drinkwaterwinning. Daarin is met name ingegaan op de rol van boringen naar duurzame aardwarmte; aardwarmte die hard nodig is voor de warmtetransitie in Nederland. De vraag die dit oproept is: Hoe staat het dan met de risico’s van die interactie?

Lees meer...