Artikel

Grondwatermonitoring bij geothermiesystemen

13.07.2020

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 30 juni 2020 behandelde twee afgeronde onderzoeken en een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte die wordt uitgevoerd door EBN.