ALV en Ledenbijeenkomst ‘Geothermie, de investering waard’

24nov
Datum: 24 november 2022
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland

Op donderdag 24 november a.s. is de volgende ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland. Deze middag staat in het teken van de financierbaarheid en betaalbaarheid van geothermie. In de huidige situatie is dit thema van groter belang dan ooit. Verschillende sprekers nemen ons mee aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het perspectief van banken, investeerders en overheid op de financiële waarde van geothermie?
  • Hoe garandeer je als operator de financiering van een projectuitbreiding?
  • Wat is nu precies het effect van de hoge energieprijzen voor bestaande projecten en de toekomst van geothermie in Nederland?
  • Wat is het verhaal achter de overname van ECW door Ennatuurlijk? En wat zegt dit over de investeringsbereidheid in aardwarmte?

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomst zijn de leden van harte welkom om in de Algemene Ledenvergadering mee te denken en te praten over de vereniging. Vorige maand presenteerden we een ambitieus plan met oplossingen voor een aanzienlijke versnelling in de sector. We bespreken de resultaten van de vereniging in het afgelopen jaar, doen financieel verslag en presenteren de activiteiten van Geothermie Nederland voor het volgend jaar.

Programma

12.00 Inloop ALV met broodjes
12.30 Algemene Ledenvergadering – zie agenda (voor leden)
14.00 Inloop Ledenbijeenkomst/Pauze
14.15 Introductie programma Ledenbijeenkomst
14.25 Toelichting overname ECW Geoholding door Ennatuurlijk, door Wim Bos (ECW Geholding) en Harald
               Droog (Ennatuurlijk)
14.50 Paneldiscussie ‘Integrale warmtetransitie’ o.l.v. Hans Bolscher
               Sprekers o.a. Anne Marie van Osch (gemeente Almere) en Laurien Smies (Vattenfall)
15.15 Presentatie Danny van den Berg (Aardwarmte Vogelaer & GeoPower Oudcamp)
15.25 Presentatie Gino Schuur (ING) Projectfinanciering Geothermie
15.35 Paneldiscussie ‘Investeringen in geothermie’ .Sprekers: Gino Schuur (ING), Johan Swager (Meewind),
              Bas van Dun (Aardyn) en Lotti Klasen (Rabobank)
16.00 Afsluiting
16.05 Netwerkborrel
17.00 Einde

Aanmeldformulier

 
 

Deel dit

De nieuwste evenementen

13apr

ALV en Ledenbijeenkomst ‘Van boor tot booming: innovatie en kennisontwikkeling binnen geothermie’

Ben je benieuwd aan welke innovaties geothermieprojecten tot nu toe hebben bijgedragen? En wil je weten aan welke technieken de komende jaren wordt gewerkt zodat geothermie een grotere vlucht kan nemen in onze energievoorziening? Kom dan naar de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 13 april in de Energy Cave in Rijswijk.
13 april 2023
Energy Cave, Rijswijk
Geothermie Nederland
18apr

Cursus Geothermie

In deze cursus leer je wat er komt kijken bij een aardwarmteproject: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en de voorspelling van het vermogen tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie.
18, 19 april 2023
Amersfoort
PAO Techniek en Management