Aangepaste Mijnbouwwet is aangenomen

18.10.2022

De Eerste Kamer heeft een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie. Het ministerie van EZK laat weten dat de wetswijziging naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treedt.

Het huidige vergunningsstelsel voor aardwarmte is beschreven in de Mijnbouwwet. Bij de introductie van de Mijnbouwwet in 2002 vond er echter nauwelijks aardwarmtewinning plaats in Nederland. De aangenomen wetswijziging introduceert specifiek voor de winning van aardwarmte een afzonderlijke vergunningenstructuur. Deze structuur sluit beter aan bij wat er nodig is voor het opsporen en winnen van aardwarmte.

Verdere uitvoering

We zijn nog in afwachting van het advies van de Raad van State op het Mijnbouwbesluit. Dit wordt in november verwacht. Verschillende onderwerpen in de Mijnbouwregeling worden door het ministerie verder uitgewerkt. De consultatieronde over de Mijnbouwregeling volgt half oktober/begin november. Geothermie Nederland zorgt met behulp van een werkgroep van leden voor feedback en inbreng.
Het ministerie van EZK meldt dat de wetswijziging naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treedt. De aangepaste wet, het besluit en de regeling worden uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding van de wetswijziging gepubliceerd.
Eerstekamer.nl heeft informatie gepubliceerd over de aanpassing van het vergunningsstelsel.

Stemming moties

Tijdens de behandeling van de Mijnbouwwet zijn er drie moties ingediend door de PVV, waarvan er twee zijn aangenomen. Bij de stemming op 11 oktober over een van de moties (35.531, G) staakten de stemmen, waarna opnieuw gestemd moest worden op 18 oktober 2022. Lees meer over de moties op Eerstekamer.nl
Voor vragen over (de impact van) deze moties kun je terecht bij Melanie Provoost van Geothermie Nederland.