Aardwarmteproject in Leeuwarden van start

19.05.2021

Op 18 mei is in Leeuwarden het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden. Met deze aardwarmte kunnen eind 2022 via een warmtenet de eerste gebouwen van de stad van duurzame warmte worden voorzien en later hele stadswijken.

Deze zomer boort Geocombinatie Leeuwarden aan de rand van Leeuwarden een eerste put tot op 2,7 kilometer diep in de ondergrond. Daar bevindt zich, als het goed is, een bron die 6.000 tot 8.000 woningen van duurzame aardwarmte kan voorzien. Aan het einde van de zomer gaat de eerste boring uitwijzen of de warmtebron werkelijk geschikt is. Zo ja, dan kan dit grootschalige aardwarmteproject in Leeuwarden groen licht krijgen.

Aardwarmtebron én warmtenet

“Het is voor het eerst dat er in Nederland tegelijk een aardwarmtebron en een warmtenet voor de gebouwde omgeving ontwikkeld worden”, zegt Ivar Nijenhuis, directeur van Geocombinatie Leeuwarden (GCL). Dit is het consortium van Shell, Energie Beheer Nederland (EBN), Ennatuurlijk en Bouwgroep Dijkstra Draisma dat de aardwarmte gaat winnen. Ennatuurlijk zal het warmtenet ontwikkelen dat de aardwarmte zal leveren aan bedrijven, kantoren, zorginstellingen en woningen in de stad.

Nijenhuis wijst erop dat diverse glastuinbedrijven in het land al gebruikmaken van aardwarmte en dat stedelijke warmtenetten ook al lang bestaan. Een aardwarmteproject op deze grote schaal voor de gebouwde omgeving is echter nieuw en zal de komende jaren ongetwijfeld navolging krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat aardwarmte kan voorzien in ongeveer een kwart van de totale warmtevraag van huizen en gebouwen in Nederland.

Lees het volledige artikel op www.ebn.nl/nieuws/aardwarmteproject-in-leeuwarden-van-start/

Leeuwarden