Activiteiten rondom seismiciteit

02.12.2021

Geothermie Nederland onderneemt verschillende activiteiten op het gebied van seismiciteit in samenwerking met EBN en in afstemming met het ministerie van EZK.  Er wordt al langer gewerkt aan verschillende deelprojecten. Omdat er een grote samenhang is, hebben we de verschillende deelprojecten nu gebundeld.

De aardwarmtesector doet dit om de risico’s rondom seismiciteit te verkleinen, te monitoren en verantwoord te handelen -en te communiceren- in het geval seismiciteit eventueel toch optreedt. En de sector wil er zorg voor dragen dat eventuele schade ontstaan als gevolg van seismiciteit op transparante wijze wordt afgehandeld en vergoed. Hierover worden komende tijd afspraken uitgewerkt met de operators en de betrokken overheden en op sommige punten in wetgeving vastgelegd. In een factsheet omschrijven we waarom deze activiteiten nodig zijn en wat deze zijn.

Download factsheet