Antwoord op vragen over ‘Duurzaamheid geothermie in warmtenetten’

15.01.2021

Op donderdag 17 december jl. organiseerden we samen met TNO het webinar Duurzaamheid geothermie in warmtenetten. Meer dan 200 deelnemers volgden het webinar. Tijdens het webinar is gekeken naar de berekeningen van de duurzaamheid van de bron, naar de duurzaamheid van een warmtenet dat wordt gevoed met een geothermiebron en naar de vervolgstappen die nodig zijn. Niet alle vragen konden ter plekke worden behandeld. De schriftelijke reactie op een aantal vragen is nu gepubliceerd.

Aanleiding van het webinar was het onderzoek van TNO naar de duurzaamheid van geothermie. In de whitepaper Duurzaamheid geothermie in warmtenetten zet TNO de feiten op een rij.

Tijdens het webinar is gesproken over:

  • Hoe duurzaam is een geothermiebron nu en in de toekomst?
  • Hoe duurzaam is een warmtenet met een geothermiebron?
  • Wat zijn de uitdagingen voor de sector?


Het webinar is terug te kijken op de webpagina van TNO.

Op deze pagina is ook het antwoord te vinden op 9 kijkersvragen, zoals:

  • Wat is de samenstelling van het geproduceerd gas en verschilt het sterk van veld tot veld?
  • Is er ook gekeken naar de uitstoot om het warmtenet aan te leggen?
  • Moeten we niet een verkeerd beeld scheppen door de rol van piekvermogen aardgas te koppelen aan geothermie?