Consultatiereactie op conceptadviezen SDE++ 2022

25.05.2021

Als Geothermie Nederland hebben we een reactie gegeven op de conceptadviezen SDE++ 2022 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Geothermie Nederland zou graag met PBL en EZK in discussie gaan over een SDE die locatie-specifiek op projecten kan worden afgestemd.

Tegelijkertijd hebben we in het concept advies SDE++ 2021 het signaal afgegeven dat geothermieprojecten buiten de boot dreigen te vallen. Daarnaast zijn wezenlijke knelpunten de termijn tussen beschikking en start productie, die verlengd zou moeten van 4 naar 6 jaar, en de ontwikkelingskosten (DEVEX) die juist voor geothermieprojecten erg hoog zijn en niet mogen worden meegenomen.

In onze reactie vragen we nadrukkelijk aandacht voor deze knelpunten. Bekijk onze reactie