Consultatiereactie van Geothermie Nederland op Mijnbouwregeling

19.01.2023

Namens de sector heeft Geothermie Nederland een reactie gegeven op de consultatie van de Mijnbouwregeling. De voorgestelde Mijnbouwregeling geeft uitwerking aan de wijziging van de Mijnbouwwet voor het opsporen en winnen van aardwarmte. 

Bekijk onze consultatiereactie

Met onze leden in de tijdelijke werkgroep Mijnbouwregeling is gewerkt aan deze consultatiereactie.

Er is nog veel werk te verzetten met de branchedocumenten, handreikingen en formats in het verschiet en de verwachte inwerkingtredingsdatum van de Mijnbouwwet van 1 juli 2023. Pas als ook die stappen zijn gezet, wordt duidelijk hoe de vergunningsaanvragen en -beoordelingen er in de praktijk onder het nieuwe kader uit gaan zien.

We blijven als sector met het ministerie in gesprek om met onze ideeën en verbeterpunten bij te dragen aan een kader dat leidt tot daadwerkelijke versnelling van het gebruik van aardwarmte. 

Zie ook: