De Staatssecretaris van EZK beantwoordt vragen over wetsvoorstel geothermie

11.05.2022

De Eerst Kamercommissie van EZK/LNV heeft op 6 april 2022 voorlopig verslag uitgebracht op het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningenstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte). Diverse Kamerleden (PVV, GroenLInks, PvdA, Fractie-Nanninga) hebben vragen over het wetsvoorstel gesteld. Een memorie van antwoord bevat de reactie op de gestelde vragen: