Deelname aan innovatieprogramma TKI

25.01.2024

De afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd rond belangrijke innovatieonderwerpen voor de geothermiesector. Geothermie Nederland wil die thema’s gezamenlijk onderbrengen in een TKI-innovatieprogramma. Binnen dat programma kunnen bedrijven in de geothermiesector participeren en hun onderzoeksvragen, samen met collega-bedrijven, beantwoord krijgen.

In januari/februari 2024 worden Teams-meetings/werksessies georganiseerd om de onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden definitief uit te werken, zodat deze goed aansluiten bij de vragen die in de geothermiesector leven. Lees er hier meer over