Drinkwater en geothermie kunnen hand in hand veilig en verantwoord de toekomst in

18.06.2021

De Algemene Rekenkamer kwam gisteren met een onderzoeksrapport naar buiten over de interactie tussen geothermie en drinkwaterwinning. Daarin is met name ingegaan op de rol van boringen naar duurzame aardwarmte; aardwarmte die hard nodig is voor de warmtetransitie in Nederland. De vraag die dit oproept is: Hoe staat het dan met de risico’s van die interactie?

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Het onderzoek dat gestart is in 2019 heeft voornamelijk als zorg dat men in de wet beter verankerd wil hebben dat toekomstige drinkwaterreserves niet in gevaar komen. Ook wij willen natuurlijk alleen veilig en verantwoord boren zonder risico’s voor drinkwater. Dat gebeurt nu ook; er zijn geen incidenten met drinkwater en er is altijd goed overleg met lokale autoriteiten en drinkwaterbedrijven”.  

Geen risico voor drinkwatervoorzieningen

De huidige stand van zaken:

  • Er kunnen zich geen problemen met drinkwater voordoen omdat er geen aardwarmte wordt gewonnen in (gereserveerde) drinkwater gebieden. In de afgelopen tien jaar dat aardwarmte is gewonnen is er op geen enkele plaats in Nederland sprake geweest van drink-watervervuiling.
  • De geothermiesector heeft regulier overleg met de drinkwatersector, zowel met specialisten bij drinkwaterbedrijven als met Vewin, de brancheorganisatie voor drinkwaterbedrijven. Zo heeft Vewin een belangrijke rol gespeeld bij het schrijven van de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Ook SodM en het ministerie van EZK zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de industriestandaard.
  • De Industriestandaard Duurzaam Putontwerp, opgesteld door EBN en Geothermie Nederland geeft het proces weer om te komen tot een putontwerp over de gehele levenscyclus. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen.

Het ministerie van EZK geeft in een reactie op het rapport aan dat drinkwatervoorziening en mijnbouwactiviteiten (waar geothermie onder valt) beide als nationale belangen zijn aangemerkt. Verder zijn de aanbevelingen in het rapport van de Algemene Rekenkamer al grotendeels meegenomen in het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (2021).

Herman Exalto, Programma Manager Geo-Energie bij EBN: ‘’De winning van aardwarmte moet veilig en verantwoord plaatsvinden en geen schade berokkenen aan milieu of drinkwatervoorraden. Dat is waar wij als EBN vanuit onze publieke rol voor staan. Daar letten wij dan ook sterk op in de projecten waarin wij participeren. De aardwarmtesector heeft in de afgelopen jaren belangrijke stappen genomen en EBN is ervan overtuigd dat aardwarmte voldoet aan de eis van veiligheid.”