Factsheet Testwater van geothermie

17.02.2022

Geothermie Nederland publiceert een factsheet over testwater van geothermie. Bij de realisatie van een geothermie ‘doublet’ wordt testwater opgepompt. Door de samenstelling van dit zoute water kan het niet zomaar worden afgevoerd. Bij de verwerking van dit water komen diverse aspecten kijken die bepalend zijn voor de lozingsroute.

In het factsheet Testwater van geothermie worden de vier huidige mogelijkheden besproken: Herinjectie; Lozing op zoet- en zoutoppervlakte water; Verwerking op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI); Afvoeren naar een erkende verwerker.

Download de factsheet

GNL Factsheet Testwater van geothermie