Flitspeiling Aardwarmte

20.09.2021

In opdracht van het Ministerie van EZK is een flitspeiling uitgevoerd om meer te weten over de kennis en houding van burgers ten aanzien van aardwarmte. Wat weten burgers over aardwarmte, kennen zij de voor en nadelen, hoe staan ze er tegenover, willen zij geïnformeerd worden over aardwarmte en zo ja op welke manier willen ze geïnformeerd worden?

Een van de conclusies is dat ongeveer de helft van de Nederlanders de winning van aardwarmte in de eigen omgeving acceptabel vindt. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef (totaal 1156 personen), waarbij een extra groep uit de gemeenten Den Haag en Westland aan de resultaten is toegevoegd, omdat dit de gebieden zijn waar op dit moment aardwarmte wordt gewonnen.

Het rapport met de resultaten van de flitspeiling is hier te downloaden

RapportAardwarmte Flitspeiling