Geothermie en SDE++

01.05.2021

Geothermie Nederland heeft op 31 mei jl. een brief gestuurd aan de leden van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het commissiedebat 10 juni 2021, agendapunt ‘Openstelling SDE++ 2021’.
Met deze brief vraagt Geothermie Nederland aandacht voor de zorgen over de positie van geothermie in de SDE++ regeling. In de brief worden twee oplossingsrichtingen genoemd voor de korte termijn.

Het verzoek is:  

  1. behandeling van deze brief bij het eerstvolgende commissie debat over klimaat en energie;
  2. een uitnodiging voor een werkbezoek. 

 
Lees de brief