Geothermie Nederland over crisis tuinbouw

24.10.2022

Hans Bolscher is geïnterviewd voor het artikel ‘Crisis tuinbouw ook kopzorg voor aardwarmte’. Delft op Zondag schrijft over het belang van de tuinbouwsector voor de ontwikkeling van aardwarmte.

“De tuinbouwsector is nog de onbetwiste hoofdleverancier van die duurzame aardwarmte. Dat is een risico, nu één op de drie tuinderijen komende winter zou kunnen omvallen. Dat risico bestaat ook in Haaglanden en de Pijnackerse regio, volgens een representatieve enquête van Glastuinbouw Nederland. “Dat zet dan tevens een rem op duurzame innovaties, zoals geothermie”, zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van deze belangenorganisatie over één van de mogelijke gevolgen  in het artikel.

Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland: “Het is paradoxaal dat juist in deze tijd, waarin we streven naar energietransitie om van aardgas af te komen, het voor een tuinder momenteel goedkoper is geworden om in de kas van het schone geothermiewater weer terug te gaan naar de oudere op aardgas draaiende WKK, een warmtekrachtinstallatie die tegelijk warmte en stroom produceert met meer CO2-uitstoot.”

Oplossingen in zicht?

Van diverse kanten wordt gevraagd om oplossingen voor geothermieprojecten die in de knel komen door hoge energieprijzen. Geothermie Nederland zet zich samen met Glastuinbouw Nederland ervoor in dat een belangrijke motie wordt uitgevoerd die het kabinet oproept tot een tijdelijke correctieregeling op de SDE-subsidie. De motie biedt kansen om te voorkomen dat lopende duurzame warmteprojecten (veelal in de glastuinbouw) in financiële problemen komen en dat nieuwe projecten op de plank blijven liggen. Goede financiële regelingen en subsidies zijn voor glastuinbouwondernemers een voorwaarde om te kunnen investeren in duurzame energie, zoals aardwarmte.

Over een oplossing voor het achterhaalde subsidiestelsel wordt komende weken naarstig verder onderhandeld met het ministerie van Economische Zaken.