Geothermie Nederland vraagt duidelijkheid over de Wet collectieve warmtevoorziening

14.02.2023

Deze week wordt de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) besproken in de Tweede Kamer. Geothermie Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer commissie Economische Zaken en Klimaat laten weten dat we ons zorgen maken.

Voldoende warmte afzet is cruciaal voor het slagen van al onze plannen voor aardwarmte. Wij verwachten dat onzekerheden rond de warmtenetten de investeringen in geothermie en daarmee de versnelling die het kabinet eind vorig jaar heeft aangekondigd juist zal afremmen. Wij hebben daarom opgeroepen om het kabinet snel om duidelijkheid te vragen over de gevolgen van dit besluit in relatie tot de beoogde versnelling van geothermie en de samenhang met bestaande stimuleringsmaatregelen.