Glastuinbouw en overheid tekenen convenant

01.12.2022

Op 30 november is het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 ondertekend door de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën en de glastuinbouwsector. De ondertekening van het convenant is goed nieuws voor tuinders die van het gas af willen en hun teelt verder willen verduurzamen met bijvoorbeeld aardwarmte. Het convenant gaat helpen om de besparing en verduurzaming van energie de komende jaren te versnellen.

Het convenant bevat de maatregelen en de inzet van de partijen om het beoogde doel te halen: het restemissiedoel voor 2030, voorlopig vastgesteld op 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten. Over het waarom van een convenant, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “Overheid en sector geven met het convenant aan dat samenwerking een voorwaarde is voor de ingewikkelde opgave die de energietransitie is. Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund en kan de juiste balans worden bereikt tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers om de CO2-emissie van de sector omlaag te brengen. Daarbij rekenen we op een stabiel beleid van de overheden, alleen dan kan de sector goede plannen maken en in beweging komen.”

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “We gaan energiebesparing en -verduurzaming de komende jaren versnellen, zodat de sector in 2040 klimaatneutraal kan worden én wereldwijd toonaangevend blijft.”

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

Het convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde. Lees meer over het convenant op Kasalsenergiebron.nl.
Op Kasalsenergiebron.nl is het convenant te downloaden. Daarnaast zijn de belangrijkste onderdelen uit het convenant samengevat in veelgestelde vragen.

Werkbezoek ministers en staatssecretaris bij Aardwarmte Maasdijk

Voorafgaand aan de ondertekening van  het convenant organiseerde Glastuinbouw Nederland een locatiebezoek. Minister Jetten (Klimaat en Energie), minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) brachten een bezoek aan de boring van HVC Aardwarmte Maasdijk. Marco van Soerland (HVC) en  Jacco Besuijen (warmtecoöperatie Maasdijk) vertelden de bewindslieden op de locatie hoe aardwarmte werkt, hoe een boring verloopt en wat er komt kijken bij de realisatie van Warmtesysteem Westland. Bekijk het videoverslag: