Glastuinbouw springplank voor geothermie gebouwde omgeving

07.12.2021

De aardwarmtesector is in Nederland een nog relatief jonge sector, zeker in vergelijking met sommige andere landen waar geothermie wordt toegepast. Dat neemt niet weg dat geothermie in de glastuinbouw een bewezen techniek is. Operators in de glastuinbouw hebben zich voor diverse innovaties ingezet die inmiddels internationaal hoge ogen gooien.

Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp, gericht op de veilige winning van aardwarmte. Ook de hoge temperatuuropslag in Middenmeer is een  mooi voorbeeld dat door andere landen in Europa met veel interesse wordt gevolgd. Ook omdat het kunnen opslag van in de zomer geproduceerde warmte van belang is voor het toepassen van geothermie in de gebouwde omgeving. In het Westland slaan warmtecoöperaties van tuinbouwbedrijven de handen ineen voor de uitrol van geothermie in een groot gebied. Met het tot stand komen van het warmte systeem westland (WSW) zullen op termijn kassen en woningen op grote schaal duurzaam worden verwarmd. De glastuinbouw is dus startmotor en springplank voor geothermie in de gebouwde omgeving.

Janine sprak hierover op 6 december jl. tijdens de aftrap van de Week van de Aardwarmte ‘Aardwarmte, pijler van de warmtetransitie’.
Heb je het webinar gemist? Kijk het webinar hier terug.

presentatieJANINE WvdA